Milieuzone Maastricht

De gemeente Maastricht heeft in het bestuursakkoord de toezegging gedaan, dat er deze bestuursperiode een Milieuzone komt. Milieudefensie stelt vast, dat de gemeente Maastricht hier nog steeds geen uitvoering aan heeft gegeven. Daarom zijn zij een petitie...

Voortgang verkeerstudie stationsomgeving

In april 2021 hebben wij informatie uitgebracht over de voortgang verkeerstudie stationsomgeving. Op de site https://www.gemeentemaastricht.nl/verkeersstudie-stationsomgeving zijn deze week filmpjes en een animatie neergezet. Ook is daar de ingesproken presentatie...
Maastricht is Posifiets

Maastricht is Posifiets

Maastricht is Posifiets (tekst uit Nieuwsbrief Gemeente Maastricht)Fietsen in Maastricht wordt steeds leuker, makkelijker en veiliger. Dat is geweldig nieuws, want fietsen is goed voor je en je ziet de stad op haar mooist. Sterker nog, al fietsend maak je Maastricht...
Verbeterplekken

Verbeterplekken

Verbeterplekken op RTVMaastricht in de TV-rubriek Maastricht Magazine (tekst uit nieuwsbrief Topos)RTVMaastricht besteedt de komende maanden aandacht aan een 20-tal ‘verbeterplekken’ in Maastricht. Dit gebeurt op basis van het TOPOS-boek ‘Maastricht op weg naar een...