Beste Buurtbewoners,

Hierbij enkele nieuwsberichten van Buurtnetwerk Céramique, de Gemeente Maastricht en externe organisaties, met daaruit als agenda:

 • Vrijdag 18 augustus 2023: Presentatie Caleidoscoop Euregio in Centre Céramique
 • Zondag 20 augustus 2023: High Tea bij Ipanema
 • Dinsdag 5 september 2023: Bijeenkomst leden bestuur buurtnetwerken rondom het Spoor
 • Vrijdag 8 september 2023: Excursie naar Luik openluchtmuseum van Sart Tilman
 • Zondag 10 september 2023: Wyck Vintage Fashion Market
 • September 2023: Bijeenkomst leden VvE/HBV bestuur Céramique in de Koepelhof
 • September 2023: Herstart Bridgeclub
 • September 2023: Herstart kookworkshops
 • Vrijdag 13 oktober 2023: Presentatie Ontstaan Céramique in Centre Céramique
 • Nog te plannen: Presentatie Klimaatverandering, oorzaken en gevolgen in Centre Céramique

 

1. Berichten van Buurtnetwerk Céramique

1.1 Presentatie Caleidoscoop Euregio: vrij verkeer van personen in geuren en kleuren op 18 augustus 2023

Op vrijdag 18 augustus 2023 organiseert Buurtnetwerk Céramique de lezing “Caleidoscoop Euregio”, met aansluitend de gelegenheid om na te praten en wat te drinken.
De lezing wordt gehouden door Ger Essers. Ger was adviseur grensarbeiders en is secretaris van de Stichting Geen Grens.
Deze stichting heeft op 19 november 2021 de “Prijs van de Europese Burger 2020” gekregen. Deze prijs wordt door het Verbindingsbureau van het Europees Parlement overhandigd. 
De Prijs van de Europese Burger wordt jaarlijks uitgereikt door het Europees Parlement aan projecten en personen die zich verdienstelijk maken voor wederzijds begrip tussen de burgers van de EU. Dit jaar lag er een extra focus op hen die zich inzetten voor anderen tijdens de coronapandemie. Vanuit alle Nederlandse inzendingen werden vijf projecten gekozen die doorgingen naar de finale. Uit dit vijftal viel de keuze van de jury in Brussel op Stichting Geen Grens als Nederlandse winnaar. Per lidstaat wordt er één winnaar gekozen, bij hoge uitzondering twee.

Thema van de lezing


200 jaar geleden werden de buitengrenzen van Limburg vastgelegd. Vanaf 1952 (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) werden deze buitengrenzen stapsgewijs omgevormd tot “open” binnengrenzen. 
In 1992 is het Europees burgerschap geïntroduceerd met als belangrijkste verworvenheden: het “vrij verkeer van personen” en “gelijke behandeling”.
 Hoe werkt dit voor de mensen in de euregio, te weten: 
Waar zitten er gaten, hiaten en valkuilen als men over de grens gaat wonen, werken of studeren? Bijv.

 • Waalse kinderen: leerplicht in eigen land?
 • Vlaamse leraren: gelijke behandeling in de klas?
 • Duitse & Belgische werknemers: wie betaalt de gezinsbijslagen?
 • Nederlandse patiënten: medische behandeling over de grens?
 • Energietoeslagen over de grens?

   

  Na elk item is er gelegenheid tot een interactief gesprekje.

 • Locatie: Centre Céramique Multifunctionele zaal, Plein1992 Maastricht
 • Datum: Vrijdag 18 augustus 2023 van 14.00u tot ca 16.00u, daarna gelegenheid tot vragen en vervolgens sociaal treffen bij Coffee Lovers op de begane grond in Centre Céramique
 • Kosten: geen (gratis)
 • Consumpties: eigen rekening
 • Aanmelden: bij algemeen@bnwceramique.nl voor 11 augustus 2023
 • Alsnog verhinderd: gaarne tijdig afmelden.
 • Vermelden: naam en aantal personen
 • Extra: minimaal 25 personen en maximaal 65 personen.
 • N.B. Ook bewoners van andere buurten/wijken dan Céramique zijn van harte welkom.

1.2 Overige presentaties in 2023 in Centre Céramique

Op vrijdag 13 oktober geeft Hub Smeets een presentatie over het ontstaan van de wijk Céramique en op een nog te plannen datum in het 4e kwartaal van 2023 geeft Maurice Martens een presentatie met als thema: “klimaatverandering, oorzaken en gevolgen”.

 

1.3 Excursie naar de Campus de L’UNIVERSITÉ-Lg à Sart Tilman. Musée En Plein Aire op vrijdag 8 september 2023.

Op vrijdag 8 september 2023 organiseren Jean Willems, Henk Mihl, Hub Ebus en Raymond Leclercq een excursie naar het Openluchtmuseum van Sart Tilman, gelegen op de heuvels ten zuiden van Luik. Dit museum biedt een combinatie van natuur, architectuur en hedendaagse kunst. Al van bij de oorsprong in de jaren zestig wensten de oprichters van de universiteitscampus bewust te experimenteren met kunst in de publieke ruimte.

Voor meer informatie: https://www.museepla.uliege.be/wp-content/uploads/2020/07/Sart-Tilman_brochure-balades-PRINT-NL-def-je.pdf

 

 • Samenkomen: Remalunet nrs.: 1-3
 • Vertrekken: 8 september 2023 om 10.15 u. Carpoolen.
 • Aanmelden: Jean Willems, tel.: 0031625014267 (ook Whatsapp) of E-mail: jmw.willems@gmail.com

   

  De gidsen zijn:

   

 • Henk Mihl: architectuur.
 • Huub Ebus: architectuur.
 • Raymond Leclercq: specialisaties van CHU=Centre Hopitalité Universitaire de Liège.
 • Jean Willems: kunstroute Musée En Plein Aire.

1.4 Overleg met andere gremia

Op 5 september 2023 is het periodieke overleg met de leden van het bestuur van de buurtnetwerken van Heugemerveld, Wyck, Wyckerpoort en Céramique gepland.

Ook de, eerder helaas i.v.m. te geringe belangstelling geannuleerde, bijeenkomst van de leden van het bestuur van de HBV’s/VVE’s van de wijk Céramique wordt in de loop van september opnieuw gepland. Hopelijk dan met meer interesse.

De bijeenkomst van de besturen van de buurtnetwerken van het stadsdeel Centrum krijgt ook een vervolg. Ditmaal onder voorzitterschap van buurtplatform Argus.

 

1.5 Herstart periodieke activiteiten

In de loop van september 2023 worden, na de zomerstop, de activiteiten van de bridgeclub en kookworkshops weer hervat.

 

1.6 Burgerbegroting

Ronde 1 en 2 van de burgerbegroting zijn inmiddels afgerond, waardoor de thema’s en het daarbij behorende te verdelen bedrag bekend zijn, nl.

 • Activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt: € 138.750
 • Vergroenen van parken en straten: € 136.071
 • Zorg voor elkaar: € 35.357
 • Toekomstbestendig verenigingsleven: € 76.071
 • Aantrekkelijke straten en pleinen: € 92.143
 • Kunst en cultuur op straat en pleinen: € 87.857 
 • Sport- en speelplekken in eigen buurt: € 92.143 
 • Ondersteuning buurtcultuurplekken, broedplaatsen, ateliers: € 25.714
 • Iedereen doet mee: € 34.821
 • Stadslandbouw en volkstuinieren: € 31.071

Ronde 3 loopt tot en met november. De 1e fase hiervan was het, voor 19 juli, indienen van projecten door de buurtbewoners via de website. Ook vanuit Wyck en Céramique zijn diverse projecten ingediend, waarbij vooraf altijd via een enquête onder buurtbewoners de interesse voor betreffend project gepolst is, t.w.

 

 1. Onder het thema “activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt” heeft het bestuur van buurtnetwerk Céramique een project voor aanleg, onderhoud en beheer van een jeu-de-boules baan in het Charles van Eyckpark ingediend.
 2. Onder het thema “sport en speelplekker in eigen buurt” heeft het bestuur van buurtnetwerk Céramique een project voor aanschaf, installatie, onderhoud en beheer van een aantal sport- en fitness toestellen in het Charles van Eyckpark ingediend.
 3. Onder het thema “vergroenen van parken en straten” hebben buurtbewoners diverse projecten ingediend, zoals “Meer bloemen in de Bellefroidlunet”, “Bomen in de Bellefroidlunet”, “Bomen en hagen in Sphinxlunet” en “Greun aan de Geng (wandelend bos)”.

Meer detailinformatie over het vervolgtraject: https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/waar-staan-we-nu

 

2. Berichten van Gemeente Maastricht

2.1 Collegebesluit: geen pilot afsluiting Duitse Poort

Veel buurtbewoners zijn betrokken geweest bij of geïnteresseerd in het proces rondom de verkeersstudie stationsomgeving en de mogelijke afsluiting met een pilot van de spoorovergang Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer.

Het college heeft op 10 juli 2023 besloten niet over te gaan tot de pilot afsluiting Duitse Poort voor gemotoriseerd verkeer. In de bijlage vindt u de op 18 juli 2023 hierover verzonden brief door het college aan de gemeenteraad.

Klik hier voor de bijlage.

 

3. Berichten van andere externe organisaties

3.1 High Tea bij Ipanema op zondag 20 augustus 2023 (tekst van flyer van Ipanema)

Graag introduceren wij Ipanema ’s High Tea op 20 augustus ’23. Kom van 14:00 – 16:30 uur genieten van heerlijke hartige en zoete gerechten met onbeperkt thee van Blanche Dael voor €22,50 per persoon. Reserveren via info@ipanema.nl vóór 17 augustus is verplicht. *Annulering kan tot 48 uur voor aanvang van uw reservering. Bij niet of niet tijdig annuleren of niet doorgeven van het gewijzigde aantal personen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht (klik hier voor de flyer om een indruk van de high tea te krijgen).

 

3.2 Wyck Vintage Fashion Market op zondag 10 september 2023

Op zondag 10 september organiseert Ondernemend Wyck weer de jaarlijkse Wyck Vintage Fashion Market tussen 12.00 – 17.00 uur*, deze market is altijd drukbezocht en inmiddels een begrip onder de liefhebbers!