Oprichting

De huidige Stichting Buurtplatform Céramique is opgericht op 27 februari 2015.

Het vorige Buurtplatform Céramique heeft zichzelf in 2013 opgeheven. Op initiatief van een drietal wijkbewoners is een nieuw buurtplatform tot stand gekomen, mede gesteund door de grote belangstelling van buurtbewoners bij de nieuwjaarborrel 2015.