Hieronder vindt u o.a. een aantal instanties waar u terecht kunt met klachten over de buurt. Aarzel niet om in voorkomende gevallen een melding te doen bij gemeente, politie of drugsmeldpunt. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van de problemen die spelen in de buurt en kan er gezocht worden naar oplossingen.

Openbare ruimte
Met vragen of klachten over de openbare ruimte kunt u terecht bij de gemeente. Denk bijv. aan kapotte bestrating of verlichting, zwerfvuil, schade aan openbaar groen of straatmeubilair.

U kunt de gemeente bereiken via

 • Klantenmeldpunt: tel. 14 043; e-mail post@maastricht.nl
 • Romain Giesen (gebiedsgebonden medewerker Handhaving): tel. 14 043
 • de Maastricht meldt app, te downloaden op uw smartphone via Melding doorgeven.

Overlast/Gevaar
Voor meldingen over overlast (bijv. geluidsoverlast, hangjongeren, onveilig verkeersgedrag, een verkeerd geparkeerde auto), gevaarlijke situaties (bijv. brand) of strafbare feiten (bijv. een inbraak) kunt u terecht bij de politie:

   • Wijkagent Patrick Spronken: tel. 0900-8844
   • Geen spoed: tel. 0900-8844
   • Spoed: tel. 112
   • Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000

NB WhatsApp Buurtpreventiegroep Klein Circus
Herman Vroomen heeft in 2016 het initiatief genomen tot het oprichten van de WhatsApp Buurtpreventiegroep Klein Circus, zie de poster.
Wilt u ook een WhatsApp Buurtpreventiegroep oprichten kijk dan voor meer informatie op de website en de Facebookpagina van WhatsApp Buurtpreventie.

Drugshandel
Drugshandel of andere overlast door drugs kunt u melden via https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden of https://www.mijn-melding.nl/maastricht_new/viewer.php

Hulp vragen of aanbieden
Heeft u hulp nodig of wilt u anderen helpen? Kijk dan eens op onderstaande websites.
Maastricht doet!
MaastrichtHelpt
Sociaal Team Centrum
The Masters® Services & Care
WeHelpen

Kunst en cultuur in de wijk
Heeft u belangstelling voor kunst en cultuur? Bent u op zoek naar informatie? Neem dan eens een kijkje bij onderstaande instellingen.
Centre Céramique (bibliotheek, cultureel erfgoed, tentoonstellingen)
Bonnefantenmuseum (tentoonstellingen, kunstuitleen, museum shop)
Toneelgroep Maastricht (toneelvoorstellingen in de Bordenhal)
Tout Maastricht (organisatie die deelname aan kunst en cultuur stimuleert en faciliteert)

Buurtinformatie
Op onderstaande website vindt u nieuws over onze wijk.
Groet Wiek
Thuis in Maastricht Wyck & Céramique

Activiteiten
Onderstaande organisatie biedt diverse activiteiten aan waaraan u kunt deelnemen.
’t Gilde Maastricht