Het bestuur van Buurtnetwerk Céramique bestaat uit:

Maurice Martens, voorzitter
voorzitter@bnwceramique.nl

Willy Adriaans, secretaris
secretaris@bnwceramique.nl

Communicatie: algemeen@bnwceramique.nl

Harry Puts: penningmeester
penningmeester@bnwceramique.nl

Frans van Wetering: lid

Ellen van de Sande: lid

Riny Beckers: lid

Het bestuur komt ongeveer 12x per jaar bij elkaar om de activiteiten te bespreken en op elkaar af te stemmen. Daarnaast worden werkgroepen van bewoners geformeerd met bestuursleden als contactpersoon.