Communicatie

We houden de bewoners van de wijk op de hoogte van onze activiteiten door middel van deze website, Facebook, nieuwsbrieven, persberichten (o.a. in Groet Wiek), en e-mail. Verder organiseren we minstens 2x per jaar een bijeenkomst met de bewoners van de wijk Céramique. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de bewoners te informeren en te raadplegen, en om de onderlinge contacten te bevorderen.

Het bestuur onderhoudt ook contacten met:

  • de gemeente, o.a. handhaving
  • de politie, met name de wijkagent
  • de VvE’s en HBV’s in de wijk
  • de culturele instellingen in de wijk
  • de ondernemers in de wijk
  • andere buurtnetwerken in Maastricht

Het doel hiervan is informatie-uitwisseling, samenwerking en belangenbehartiging.