Het buurtnetwerk ontvangt subsidie van de gemeente voor de kosten van organisatie, communicatie, en (stimulering van) activiteiten.
Daarnaast zijn er bij de gemeente financiële middelen beschikbaar om de ontwikkeling van de participatiemaatschappij te ondersteunen. Sinds 2015 schrijft de gemeente hiervoor tenders uit waarop vrijwilligersorganisaties of (individuele of groepjes van) burgers kunnen inschrijven. Hierdoor is het mogelijk extra subsidie te ontvangen voor projecten.
Andere mogelijke inkomstenbronnen zijn sponsoring, bijdragen uit fondsen en eigen bijdragen van bewoners aan activiteiten.

IBAN NL84 RABO 0302 7026 60 t.n.v. Stichting Buurtnetwerk Céramique – KvK 62766058