Op dit moment zijn binnen het Buurtnetwerk Céramique onderstaande werkgroepen van wijkbewoners actief. Wilt u informatie over de activiteiten van een werkgroep, of wilt u deelnemen aan een werkgroep, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar de contactpersoon die is vermeld bij de betreffende werkgroep.

Kunst in de wijk
Deze werkgroep wil activiteiten organiseren rond kunst en cultuur. Te denken valt aan lezingen, rondleidingen, workshops, een kunstmarkt. De werkgroep werkt hiervoor zo mogelijk samen met de culturele instellingen in de wijk.

De werkgroep bestaat uit onderstaande leden:

Ellen van de Sande
Etienne van Sloun
Jan Wienk
Jean Willems

Contactpersoon: Ellen van de Sande (kunst@bpfceramique.nl)