Werkgroepen

Op dit moment zijn binnen het Buurtnetwerk Céramique onderstaande werkgroepen van wijkbewoners actief. Wilt u informatie over de activiteiten van een werkgroep, of wilt u deelnemen aan een werkgroep, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar de contactpersoon die is vermeld bij de betreffende werkgroep.

Kunst in de wijk
Deze werkgroep wil activiteiten organiseren rond kunst en cultuur. Te denken valt aan lezingen, rondleidingen, workshops, een kunstmarkt. De werkgroep werkt hiervoor zo mogelijk samen met de culturele instellingen in de wijk.

De werkgroep bestaat uit onderstaande leden:

Jeanny Hagens
Hanneke van der Pol
Ellen van de Sande
Etienne van Sloun
Jan Wienk
Jean Willems

Contactpersoon: Ellen van de Sande (kunst@bpfceramique.nl)

Vrienden van de watertoren (slapend)
In de buurt van de Wiebengahal heeft vroeger een watertoren gestaan die koelwater leverde voor de fabricage van aardewerk. Bij de nieuwbouw is deze toren gesloopt. Het buurtplatform ondersteunt het plan van de architecten Jo Coenen en Ab König om de toren (in aangepaste vorm) te herplaatsen. Hiervoor wordt de vereniging “Vrienden van de watertoren” opgericht. Deze vereniging zal steun verlenen aan het plan om de watertoren te herplaatsen tegen de Kennedybrug. De toren zal gaan fungeren als fysieke verbinding met de brug. Hiervoor zal een trap/lift worden gemaakt.

Contactpersoon: Frans van Wetering (watertoren@bpfceramique.nl)