Doelstelling

Uit de Stichtingsakte:

1. De Stichting heeft ten doel:

a) het bevorderen, behouden en verbeteren van de leefbaarheid en het leefmilieu ten behoeve van de bewoners van de wijk Céramique in de gemeente Maastricht, alsmede van degenen die in die wijk werkzaam zijn

b) het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a) alles te doen om optimaal geïnformeerd te blijven over en voorts al die activiteiten te ondernemen die van invloed (kunnen) zijn op of van belang (kunnen) zijn voor de leefbaarheid en/of het leefmilieu in de wijk Céramique in de gemeente Maastricht

b) op te (kunnen) treden als vertegenwoordiger respectievelijk spreekbuis van de bewoners van de genoemde wijk ten opzichte van derden

c) het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.