Beste bewoners,

Van maandag 12 oktober tot en met donderdag 15 oktober 2020 wordt door Fa. Bloem Infra de al bestaande afsluiting voor auto’s en motoren van de hoek Parallelweg-Sint Antoniuslaan definitief ingericht. Het fietsverkeer wordt omgeleid volgens de bijlage (2020-09-16 VKM). Het werk heeft geen verdere invloed op het overige verkeer of de bereikbaarheid van woningen.

Met vriendelijke groet, 
De Wijkagent, namens, John Martens 
Projectleider Stadsinfra
ProjectManagement Ontwikkeling

T  +316 514 92 849