Gedeeltelijke wegafsluiting Serpentielunet op 2 juni 2020

Via onze wijkagent ontvingen wij het volgende bericht:
Op 2 juni 2020 van 08.00 uur tot 16.30 uur is het Serpentielunet, ongenummerd, gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer INCLUSIEF DE HULPVERLENINGSDIENSTEN. Ter plaatse vinden hijswerkzaamheden plaats. Passeren blijft mogelijk. Verkeerstekens en gecertificeerde verkeersregelaars regelen de verkeerssituatie ter plaatse.
Werkzaamheden worden uitgevoerd door Dakaccent Nederland B.V.