Van onze wijkagent ontvingen wij de volgende mededeling:
Op 28 augustus 2020 tussen 08.00 uur en 16.30 uur zijn het Mosalunet en het Remalunet afgesloten voor het verkeer INCLUSIEF DE HULPVERLENINGSDIENSTEN. Echter, voornoemde straten zijn niet gelijktijdig afgesloten. Ter plaatse vinden hijswerkzaamheden plaats. Verkeerstekens en gecertificeerde verkeersregelaars regelen de verkeerssituatie ter plaatse.
Nadere info: Buko Infrasupport B.V., dhr. B. van de Kerkhof, tel: 06-57879070