Helaas nog steeds uitstel activiteiten Buurtnetwerk Céramique

Wij waren van plan om in het voorjaar 2020 te starten met een aantal nieuwe activiteiten in het Martinushuis, t.w. “bridgecursus”, zelf bridgen”, “kookclub” en “fotoclub”. Dit naast onze bestaande periodieke activiteiten zoals lezingen, borrels en excursies.

Helaas stak het coronavirus daar een stokje voor. We hebben toen besloten om al deze activiteiten uit te stellen tot na de zomer. In eerste instantie gezien de getroffen maatregelen, maar later ook, rekening houdend met het nog steeds aanwezige risico voor m.n. een substantieel gedeelte van onze doelgroep.

Op onze bestuursvergadering van september jl. was een van de agendapunten het bepalen of we onze uitgestelde activiteiten weer veilig zouden kunnen oppakken.

Helaas blijkt ook nu het coronavirus ons weer behoorlijk dwars te zitten. Momenteel valt het in onze regio gelukkig nog wel mee. Maar de cijfers en voorspellingen zijn niet bepaald rooskleurig.

Vandaar dat we toch maar besloten hebben om deze activiteiten opnieuw uit te stellen en wel tot voorjaar 2021.