Bekijk nu hier de uitslag van de door VVN opgestelde enquête naar de geluidsoverlast en verkeershinder op Avenue Céramique en aanliggende straten van januari 2019 die door bijna 100 buurtbewoners is ingevuld. De resultaten hiervan zijn vervolgens door VVN geanalyseerd, gecatalogiseerd en met de Gemeente Maastricht en de initiatiefnemers voor dit onderzoek besproken. Hieruit zijn voorstellen voor een aantal concrete maatregelen gekomen.

Uitslag buurtonderzoek Avenue Ceramique en aanliggende straten Maastricht Hoe ervaart men de verkeerssituatie in de buurt voor zichzelf:
75 % van de bewoners ervaart dit als verkeersonveilig
10% ervaart dit als veilig
15% is neutraal

De straten die als onveilig ervaren worden:
 Avenue Ceramique
 Sphinxlunet
 Spoorwegovergang Duitse poort

Reden van onveiligheid:
 Hoge snelheid
 Onoverzichtelijke situaties
 Agressief verkeersgedrag
 Verkeersdrukte

Overige opmerkingen

 • De verkeersdrukte is aanzienlijk toegenomen sinds het verkeer werd omgeleid i.v.m. de aanleg van de A2 tunnel. De drempels in de Sphinxlunet werden hierdoor verlaagd. De stoplichten bij de spoorwegovergang zijn op enig moment ook weggehaald. Door deze omstandigheden wordt de max snelheid in grote mate genegeerd.
 • Inrichting is gericht op doorgaand autoverkeer. Als lopende of fietsende wijkbewoner voel je je een tweederangs verkeersdeelnemer.
 • Op Plein 92 komen veel scooters die hier niet mogen komen.
 • De max snelheid van 30 km is niet duidelijk aangegeven op Sphinxlunet.
 • De verkeerslichten op de Avenue Ceramique springen te snel op rood, zodat senioren of mensen die
  slecht ter been zijn, niet voldoende tijd hebben om over te steken.

Welke acties(maatregelen) zouden een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid(dit kan zowel infrastructurele aanpassingen zijn als zowel ludieke acties)

 • Duidelijke snelheidsaanduiding (30 km borden)
 • Handhaving
 • Betere verlichting bij de zebra
 • Verkeerslichten bij de zebrapaden afstellen

Een aantal mensen uit de wijk wil graag samen met Veilig Verkeer Nederland aan de slag met de verkeersveiligheid.

Bent u geïnteresseerd om samen met hen u zelf in te zetten voor de verkeersveiligheid?
 16 personen geven aan dit te willen en ook hun gegevens doorgegeven.

Wat gaat er aan de hand van dit onderzoek opgepakt worden:

 • De Oeslingerbaan wordt in de toekomst onderzoek gedaan of hier aanpassingen kunnen worden gedaan om de verkeersdrukte te verwerken. Veel mensen zoeken een alternatieve route zoeken, door de wijk Ceramique. Verwachting is nadat de Oeslingerbaan aangepast is de drukte in Ceramique ook gaat afnemen.
 • Aan handhaving wordt gevraagd om de groepen fietsers vanuit of naar het Heuvelland aan te spreken bij het fietsen tegen de richting in.
 • Er wordt gekeken naar betere zichtbaarheid van de oversteekplekken.
 • Er wordt bij politie gevraagd of er een mogelijkheid is om een permanente flitspaal te zetten op Avenue
  Ceramique.
 • Er loopt een verkeersstudie om de spoorwegovergang af te sluiten voor autoverkeer.
 • Op Avenue Céramique en Sphinxlunet gaan snelheidsmetingen uitgevoerd worden.
 • De hellingbaan naar Plein 1992 wordt bekeken of deze kan worden aangepast