Beste heer, mevrouw,

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over het Investeringsbesluit Centre Céramique inclusief de inpassing van Kumulus Muziekschool. Hierbij is er aandacht voor het definitief ontwerp van de beoogde aanpassingen in het Centre Céramique. Dit geeft ook een beeld van de toekomstige functies en faciliteiten in het gebouw en meer specifiek de inpassing van de muziekschool in het souterrain. Tot slot wordt er een doorkijk gegeven in de aanpak en planning van het vervolgproces.

U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op 16 april 2019 om 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. Bij behoefte en gelegenheid kunnen raadsleden na afloop nog informatieve vragen stellen over feiten of ter verheldering aan het college. Het politieke debat vindt echter in de raadsronde plaats. Deze vindt meestal twee weken later plaats.

Details

  • De bijeenkomst wordt gehouden op 16 april 2019.
  • Aanvang programma om 17.00 uur (tot circa 18.30 uur)
  • Let op: deze stadsronde vindt plaats bij het Centre Céramique

Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. De agenda is via deze link te raadplegen:https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/551737/Raadsavond%2016-04-2019

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl

Met vriendelijke groet,

Judith Goossens | Griffier

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl