De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over de evaluatie van het meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2015-2019.

In 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het meerjarenprogramma handhaven openbare ruimte 2015-2019 vastgesteld. Het programma is destijds mede tot stand gekomen door de input van de raad, burgers en ondernemers, geleverd tijdens meerdere bijeenkomsten. Dit meerjarenprogramma is nu geëvalueerd.

U bent van harte uitgenodigd deze stadsronde bij te wonen. Deze vindt plaats op 16 april 2019 om 19 uur. Aanmelden is niet nodig.

Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. Bij behoefte en gelegenheid kunnen raadsleden na afloop nog informatieve vragen stellen over feiten of ter verheldering aan het college.

Programma

·         Opening door de burgemeester

·         Presentatie van de evaluatie

·         Discussie tussen raad en de stad

Details

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019 in de Raadzaal.

Aanvang programma om 19:00 uur.

De stadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10.

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. De agenda is via deze link te raadplegen: https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/551737/Raadsavond%2016-04-2019

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl.

Met vriendelijke groet,

Judith Goossens | Griffier

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl