Klik op de bovenstaande afbeelding om de resultaten van de enquete te bekijken.

Als Buurtnetwerk willen we graag nog meer activiteiten gaan organiseren. Maar belangrijk is het dan om te weten of de buurtbewoners hier behoefte aan hebben en zo ja, aan welke activiteiten dit dan is.

Om hier een indruk van te krijgen, is in de maand november 2019 een kleine (simpele) enquête opgesteld en via de mail verspreid onder 390 buurtbewoners. Deze enquête is vervolgens door 110 bewoners ingevuld, een mooi resultaat (28%).

Uit deze enquête blijkt, dat 73% positief of, in ieder geval, niet negatief tegenover extra activiteiten staat. Voor de door ons als mogelijkheid voorgestelde activiteiten, blijkt bijna in alle gevallen een dusdanige interesse te bestaan, dat deze verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. Bij voorkeur door de personen die hun interesse hiervoor hebben kenbaar gemaakt, eventueel onder begeleiding van een bestuurslid van het Buurtnetwerk (indien daar behoefte aan bestaat).

Aangezien de enquête (bewust) anoniem was, zijn deze personen dus niet bekend bij ons. Om de personen/geïnteresseerden met elkaar in contact te kunnen brengen, hierbij het verzoek aan u om u via de mail voor 1 maart 2020 te melden bij algemeen@bnwceramique.nl. Onder vermelding van de activiteit(en) waarvoor u interesse heeft, t.w.:
• bridgecursus (met uitleg) • zelf bridgen
• zelf schaken
• zelf schilderen
• deelnemen aan een kookclub
• deelnemen aan een fotoclub
• meedoen aan een gezamenlijke boekbespreking • meedoen aan een gezamenlijke filmbespreking.

Wij zullen dan een afspraak plannen, waarbij u elkaar kunt ontmoeten en samen verdere zaken kunt regelen/afspreken. Ook geïnte- resseerden die niet meegedaan hebben aan de enquête, kunnen zich hiervoor opgeven.