Op 8 april 2022 organiseerde Buurtnetwerk Céramique een presentatie van Jo Coenen over het masterplan “Over het Spoor” van Jo Coenen en Luc Soete. De presentatie werd gehouden in het Martinushuis, Hoogbrugstraat 42 Maastricht en was een groot succes. Een aantal van ruim 70 personen woonde betreffende presentatie bij en stelde na afloop verschillende vragen. Het masterplan werd heel positief ontvangen.