Oud papier weer ingezameld vanaf 2 juni

Inzamelaar en verwerker Suez haalt vanaf 2 juni weer huis-aan-huis papier op in de gemeente Maastricht. In de Milieu App en op de afvalkalender kunnen de inwoners zien wanneer er in hun straat wordt opgehaald door Suez. Het papier wordt zoals altijd weer opgehaald met de hulp van verenigingen. Dat is nu weer mogelijk omdat Suez heeft aangegeven ook in Maastricht weer te starten met papierinzameling. Via extra veiligheidsmaatregelen wordt de veiligheid van de vrijwilligers gegarandeerd. Zo gaan de vrijwilligers bijvoorbeeld niet mee in de afvalwagen, maar in een aparte auto en vindt afstemming tussen gemeente en vrijwilligers plaats via e-mail en niet fysiek. Wethouder John Aarts (Stadsbeheer) is verheugd dat de inzameling weer start. “Het kon echt even niet anders vanwege corona en door krapte bij Stadsbeheer konden we als gemeente ook niet zelf inzamelen. Op het moment dat iets gewoons’ als papier of afval inzamelen wegvalt, ervaart men pas hoe waardevol deze activiteiten voor de gemeenschap zijn. Daarom ook dank voor het werk dat de vrijwilligers altijd verrichten en dank aan de inwoners voor het geduld en voor het begrip dat veiligheid van onze mensen voorop staat.”