Beste Buurtbewoners,

Hierbij enkele nieuwsberichten van Buurtnetwerk Céramique, de Gemeente Maastricht en externe organisaties, met daaruit als agenda:

 • Zaterdag 10 september t/m zaterdag 26 november 2022: Expositie “Van Over het Spoor naar Boven het Spoor” van Jo Coenen en Luc Soete in Centre Céramique

 • Zondag 25 september t/m zondag 26 februari 2023: Werner Mantz The perfect Eye in het Bonnefantenmuseum

 • Zaterdag 29 oktober 2022: Allerzielenconcert ArkA in Kloosterbibliotheek Wittem

 • Woensdag 2 november 2022: Allerzielenconcert ArkA in Sint Janskerk Maastricht

 • Donderdag 3 november 2022: Kookworkshop Herfstmenu Limburgse Keuken

 • Vrijdag 4 november 2022: Vrijdagmiddagborrel Ipanema

 • Zondag 6 t/m zondag 27 november 2022: Foto expositie Etienne van Sloun

 • Maandag 7 t/m dinsdag 22 november 2022: Buurtpeiling 2022

 • Donderdag 10 november 2022: Deadline aanleveren kandidaten Hub Cobbenprijs

 • Vrijdag 11 november 2022: Lezing door Angela Kluver van de NVVE

 • Donderdag 24 november en diverse andere donderdagen in 2022/2023: Afwisselende kookworkshop menu’s Limburgse Keuken

 • Woensdag 30 november 2022: Vergadering HBV’s/VVE’s Céramique

 • Zondag 11 december 2022: Buurtborrel van Buurtnetwerk Céramique in Ipanema

1. Berichten van Buurtnetwerk Céramique

1.1 Lezing van NVVE door Angela Kluver op vrijdag 11 november 2022

Op vrijdagmiddag 11 november 2022 wordt door Angela Kluver van de NVVE de lezing “Alles wat u wilt weten over het levenseinde” gehouden. Deze lezing gaat over alle keuzemogelijkheden om regie te houden op het einde van het leven. U krijgt antwoord op vragen als: Waar moet ik allemaal zelf aan denken? Wat is het nut van wilsverklaringen? Hoe zet ik mijn levenseindewensen op papier? Met wie praat ik over die wensen?

Praktische info

 • Locatie: Martinushuis Hoogbrugstraat 42 Maastricht in de Achterzaal

 • Datum: Vrijdag 11 november 2022: lezing van 15.00u tot circa 17.00u, daarna “sociaal” treffen

 • Kosten: lezing: gratis; consumpties: eigen rekening

 • Aanmelden: via algemeen@bnwceramique.nl tot 1-11-2022.

 • Alsnog verhinderd, gaarne tijdig afmelden.

 • Vermelden: naam, aantal personen

 • Bijzonderheden: minimaal 40 en maximaal 60 personen

1.2 Vergadering HBV’s/VvE’s op woensdag 30 november 2022

Op woensdag 30 november 2022 om 19 uur wordt in de Koepelhof onder leiding van Frans van Wetering van Buurtnetwerk Céramique de vervangende vergadering voor de bestuursleden van HBV’s en VvE’s in de wijk Céramique georganiseerd. Vervangend, omdat de geplande vergadering van 5 oktober 2022 helaas op het laatste moment niet door kon gaan.

De uitnodiging en eerder verstuurde detailinformatie en agenda zijn opnieuw richting deelnemers gecommuniceerd via onze sociale media.

1.3 Buurtborrel op zondag 11 december 2022 in Ipanema

Op zondag 11 december 2022 organiseert buurtnetwerk Céramique in de Torenzaal van Ipanema, weer de halfjaarlijkse buurtborrel. Dé gelegenheid, om onder het genot van een hapje en een drankje, buurt- en wijkgenoten te treffen, gezellig bij te kletsen of nieuwe contacten te maken.

 • Locatie: Torenzaal Ipanema, Avenue Céramique 250 Maastricht

 • Datum: zondag 11 december 2022 van 15.00u tot 18.00u

 • Kosten: geen (gratis)

 • Consumpties: eigen rekening (m.u.v. het welkomstdrankje)

 • Aanmelden: bij algemeen@bnwceramique.nl voor 27 november 2022

 • Alsnog verhinderd: gaarne tijdig afmelden.

 • Vermelden: naam en aantal personen

 • Extra: minimaal 45 personen en maximaal 70 personen.

1.4 Kookworkshops Limburgse Keuken in 2022 en 2023

Achtergrond

Velen van ons zijn opgegroeid met de traditionele Limburgse keuken. Deze keuken is bij menigeen in de vergetelheid geraakt of men weet niet meer precies hoe de gerechten werden klaargemaakt. Na een jaar speuren naar originele Limburgse recepten en deze uit te proberen, kunnen we u een zeer breed assortiment van recepten van vroeger aanbieden. Maar ook de hedendaagse Limburgse keuken is verrassend en tal van interessante ontwikkelingen met lokale producten leveren nieuwe smaaksensaties op. Ook daar willen we u graag mee laten kennis maken.

Aanpak/werkwijze kookworkshop

Er wordt in deze 4-5 uur durende workshop gezamenlijk gekookt, gegeten, gedronken en natuurlijk genoten in een mooi verzorgde ambiance. De workshop is kleinschalig opgezet zodat er voldoende tijd en ruimte is voor begeleiding. U kunt individueel of met meerdere personen deelnemen. Kookervaring is niet vereist; alles wordt duidelijk uitgelegd en u wordt, indien gewenst, geholpen.

U krijgt:

 • Een proeverij van lokale Limburgse producten en wijn

 • Achtergrond informatie en uitleg over het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht dat vervolgens door de deelnemers zelf wordt gemaakt

 • Begeleidende dranken

 • De receptuur wordt na afloop per mail toegezonden.

Ons doel is u een heerlijke Bourgondische avond te bezorgen en u te verassen met de ontdekking van de Limburgse Keuken.

Locatie

De locatie is in het centrum van Maastricht en goed bereikbaar (nabij station). De workshop vindt plaats op de eerste etage en is via een ruime trap te bereiken maar vraagt wel voldoende mobiliteit.

Data in 2022/2023

 • Workshop Herfst Menu op Donderdag 03 november en donderdag 24 november

 • Workshop Kerst Menu op Donderdag 08 december en donderdag 15 december

 • Workshop Winter Menu op Donderdag 12 januari en donderdag 26 januari

 • Workshop Carnaval Menu op Donderdag 9 februari en donderdag 23 februari

 • Workshop Lente Menu op Donderdag 9 maart en donderdag 23 maart

 • Aanvang is steeds om 17.30 uur

Kosten

Kosten voor deze workshops zijn € 60,- per persoon per workshop (inclusief drankjes en vooraf hapjes).

Aanmelden

U kunt zich per workshop aanmelden middels algemeen@bpfceramique.nl met vermelding van naam, aantal personen, emailadres, telefoonnummer en de workshop(s) met de voorkeurs datum.

U wordt na aanmelding verder en uitvoerig geïnformeerd. Voor meer info: 0627497359

1.5 Foto expositie van Etienne van Sloun van zondag 6 t/m zondag 27 november 2022

2. Berichten van Gemeente Maastricht

2.1 Gebiedsgericht werken (raadsinformatiebrief Gemeente)

Een centrale ambitie in het coalitieakkoord ‘Maastricht, stad van verbondenheid’ vormt gebiedsgericht werken. Naast het verkleinen van de afstand tussen inwoners en stadsbestuur willen we door middel van gebiedsbericht werken de betrokkenheid van onze inwoners bij hun eigen wijk of buurt vergroten. Ook zien we gebiedsgericht werken als een belangrijke aanjager voor een meer naar buiten gerichte en meer integraal werkende organisatie, die binnen wijken en buurten krachten bundelt met inwoners en partnerorganisaties. Zeven stadsdelen In het coalitieakkoord is afgesproken om gebiedsgericht werken vorm en inhoud te geven binnen nog nader door het college vast te stellen stadsdelen, ieder met een eigen stadsdeelwethouder en stadsdeelregisseur. Als eerste stap in dit groeimodel heeft het college zeven stadsdelen vastgesteld, met daaraan gekoppeld de betreffende stadsdeelwethouder. Voor meer informatie: zie bijlage RIB_gebiedsgericht_werken

2.2 Buurtpeiling 2022 (tekst van nieuwsbrief Gemeente)

Tussen 7 en 22 november houdt de gemeente Maastricht een buurtpeiling. Iedereen die in Maastricht woont, mag meedoen. Vul de vragenlijst in en denk mee over de toekomst van jouw buurt.

De buurtpeiling – wat en waarom?

Elke 4 jaar doet de gemeente in heel Maastricht een buurtpeiling. De uitkomsten gebruiken we om gericht iets te doen of aan te pakken in de buurten. Of om te ontdekken of een actie gewerkt heeft. Je helpt er dus je eigen buurt mee als je meedoet.

Alle inwoners van Maastricht kunnen meedoen

Iedereen, van jong tot oud, kan tussen 7 en 22 november de vragenlijst invullen.

Voor meer informatie:

https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/buurtpeiling-2022-doe-je-mee

3 Berichten van externe organisaties

3.1 Van OVER HET SPOOR naar BOVEN HET SPOOR (tekst van website van Centre Céramique)

Tentoonstelling visie Jo Coenen en Luc Soete op nieuwe spoorovergang

10.09 t/m 26.11.2022. Locatie: zaal eerste verdieping en houten vloer Centre Céramique

Vanaf 10 september is in Centre Céramique een tentoonstelling te zien van de plannen die architect en stedenbouwkundige Jo Coenen en econoom Luc Soete samen ontwikkelden voor een nieuwe, radicaal andere spoorovergang in de stad. Het tweetal maakte afgelopen jaar deze plannen ongevraagd en op eigen initiatief.
Een nieuwe allee boven het spoor, met uitzicht op de Koepelkerk

Coenen en Soete zien het negen sporen tellende station en de rangeerterreinen als een blokkade tussen het centrum en het oosten van de stad. Wie van Oost-Maastricht naar het centrum fietst of wandelt is veroordeeld tot de lelijke passerelle of de spoorwegovergang bij de Duitse Poort. Dat kan veel beter denken zij. Coenen en Soete stellen voor een gedeelte van het spoor te ondertunnelen en daarboven een aantrekkelijke nieuwe allee aan te leggen. Fietsers en voetgangers kunnen dan via de twee bestaande poorten in het station deze allee boven het spoor bereiken en via een nieuw Koepelkerkplein hun weg vervolgen naar een nieuwe zijtak van de Groene Loper. In een latere fase zou deze allee kunnen worden verbreed met daaraan noodzakelijke woonruimte: een compleet nieuw stadsdeel.

Burgerinitiatief

Of deze radicale plannen ooit worden verwezenlijkt weet niemand. Coenen en Soete willen hun visie wel graag aan de stad voorleggen, en doen dat door middel van deze tentoonstelling. In de tentoonstelling zijn maquettes, videobeelden en tekeningen te zien van het burgerinitiatief van Coenen en Soete. Ook willen zij duidelijk maken welke potentiële voordelen hun plannen hebben voor de omliggende buurten. Bezoekers die interesse hebben in de plannen of willen participeren kunnen bij het uitlopen van de tentoonstelling met een formulier hun instemming c.q. commentaar kenbaar maken of via www.bovenhetspoor.nl

3.2 Allerzielenconcert ArkA Symfonie Orkest (Tekst van mail van ArkA)

Vrienden en sympathisanten van ArkA,

Ook dit jaar verzorgt ArkA Symfonie Orkest Maastricht weer de traditionele Allerzielenconcerten en wel op

– zaterdag 29 oktober 15.30 uur in de Kloosterbibliotheek te Wittem

en op

– woensdag 2 november 20.00 uur in de Sint Janskerk te Maastricht.

Kaarten bestelt u via onze website: https://www.arkasymfonieorkest.nl/ of rechtstreeks:

Voor de Kloosterbibliotheek te Wittem: https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/2022/10/allerzielenconcert-arka-symfonieorkest

Voor de Sint Jan: https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/klassiek-klassiek/allerzielenconcert-arka-symfonieorkest

Wij hopen u op een dezer twee concerten te mogen ontmoeten!

3.3 Vrijdagmiddagborrel (vrijmibo) bij Ipanema (Tekst van Ipanema)

Het Bonnefantenmuseum organiseert elke 1e vrijdag van de maand een gratis avondopenstelling.

Voorafgaand hieraan organiseert Ipanema een vrijdagmiddagborrel. Om de (werk)week goed af te sluiten.

Je bent dan met al je collega’s, vrienden, buren of alleen welkom om te genieten van (speciaal) bier, wijn en fris en (vegetarische) hapjes.

Meld je aan (alleen of met jouw groep) en krijg een portie bitterballen van het huis! Zien we jou/jullie op vrijdag 4 november 2022?

Ipanema Maastricht, Avenue Ceramique 250 vanaf 17:00 uur.

Aanmelden via info@ipanema.nl onder vermelding van Buurtnetwerk Céramique

N.B. deze borrel wordt dus niet georganiseerd door Buurtnetwerk Céramique. Vermelding van onze naam bij aanmelding is enkel interessant vanuit bron voor “weten van deze borrel”.

3.4 Werner Mantz: The perfect Eye (Tekst van website Bonnefantenmuseum)

Het Bonnefanten presenteert van 25 september 2022 t/m 26 februari 2023 de eerste overzichtstentoonstelling ooit van topfotograaf Werner Mantz (1901, Keulen-1983, Maastricht); 40 jaar na zijn overlijden. Wereldwijd wordt Mantz gezien als een van de belangrijkste architectuurfotografen van de stroming het Nieuwe Bouwen. Dit is slechts een onderdeel van zijn veelzijdige oeuvre.

Voor meer informatie: https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/werner-mantz-the-perfect-eye

3.5 Oproep voor geschikte kandidaat voor de Hub Cobbenprijs van 2022 (tekst van bestuur van de Hub Cobbenprijs)

De Stichting Hub Cobbenprijs beijvert zich sinds 2018 om het proces van actieve maatschappelijke betrokkenheid van de bewoners van Limburg te bevorderen.

Hoe bevordert de stichting Hub Cobbenprijs dit proces?

Door jaarlijks op basis van voordrachten uit de gemeenschap een prijs uit te reiken aan mensen of organisaties die zich hebben ingezet voor de sociale strijd of rechtvaardigheid en daarbij indruk hebben gemaakt in de Limburgse samenleving.

De Hub Cobben Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op indrukwekkende wijze voor sociale rechtvaardigheid heeft ingezet en indruk heeft gemaakt in Limburg. De prijs is vernoemd naar de legendarische vakbondsleider Hub Cobben (1908 – 1976). Cobben leidde duizenden Limburgse mijnwerkers op 18 september 1975 tijdens de Mars op Den Haag voor verbetering voor de mijnwerkerspensioenen.

“Er wordt wel eens gezegd dat Limburgers tam zijn en nooit in actie kwamen. Dat is historisch onjuist. Limburg kent een interessante geschiedenis van acties voor sociale rechtvaardigheid. Van de werkvloer tot de buurt.” aldus Martin van der Weerden.

“Deze prijs eert de historische sociale strijd en stimuleert de toekomstige. Hij draagt de naam van een gewone man met een enorme gedrevenheid. De Hub Cobben Prijs zoekt de beste voorbeelden van mensen die handelen naar de gedachte: Als mensen samen in actie komen, is alles mogelijk.” aldus Ron Meyer.

De prijs is inmiddels drie keer uitgereikt:

 • In 2019 aan Jan van de Ven uit Venray, namens de actievoerders in het primair onderwijs voor verlaging van de werkdruk;

 • In 2020 aan Hub Esten uit Maastricht, voor zijn tomeloze inzet voor waardevast maken van de pensioenen;

 • In 2021 aan de actiegroep POMS uit Heerlen/Kerkrade, voor de slachtoffers van het gebruik van levensbedreigende verf bij defensie.

Wie verdient de Hub Cobben Prijs voor 2022?

 • Kandidaten kunnen vanaf zaterdag 1 oktober tot en met 10 november aangemeld worden via mwvdweerden@ziggo.nl ; graag met een toelichting waarom deze persoon of organisatie de prijs verdient.

 • Uit de aanbevelingen worden vijf genomineerden geselecteerd.

 • Op 18 november worden de genomineerden bekend gemaakt en begint de digitale stemronde. Deze stemronde eindigt op 1 december om 24.00 uur.

De uitreiking van de Hub Cobben Prijs 2022 vindt plaats op vrijdag 2 december om 17.00 uur in het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen; aan de vooravond van de viering van de Heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers.

Voor meer achtergrondinformatie over onze stichting verwijzen wij u naar onze website www.hubcobbenprijs.nl om meer te weten komen over de Hub Cobbenprijs en in het bijzonder over de historische figuur Hub Cobben.

Men kan tot uiterlijk 10 november 2022 (24.00 uur) een of meer kandidaten doorgeven door een e-mail te sturen naar: mwvdweerden@ziggo.nl met de contactgegevens van de voordrager, de naam of namen van de kandida(a)t(en) en een korte motivatie van de voordracht.

De prijsuitreiking, waarvoor veel media-aandacht bestaat, vindt plaats op

vrijdag, 2 december 2022, om 17.00 uur in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum, Doctor Poelsstraat 29 te 6411 HG Heerlen.