De nieuwsbrief van januari 2019 is uit en is verspreid in de buurt. In deze nieuwsbrief staan verschillende evenementen die de komende maanden plaatsvinden, zoals etentjes in Sonneville, een lezing over erfrecht en een excursie naar Luik. Daarnaast nog informatie over een aantal andere activiteiten zoals een enquête over geluidsoverlast en verkeershinder in de wijk door Veilig Verkeer Nederland.