1. Berichten van Buurtnetwerk Céramique

1.1  Herstart van de bridgeclub vanaf 19 april 2022

Vanaf dinsdag 19 april 2022 starten we gelukkig weer met onze activiteit “zelf bridgen” in Café Heugemerveld. Nieuwe deelnemers zijn nog altijd van harte welkom, ook als u geen bridgepartner heeft. Er zijn verschillende bridgers die geen partner hebben, dus er zal beslist iemand zijn waarmee u kunt bridgen.

 • Locatie: Café Heugemerveld, Mgr. Schrijnenstraat 1, Maastricht
 • Datum: 19 april 2022, aanvang 13.30u tot ca. 16.45u; u bent vanaf 13.15u welkom
 • Kosten: aan het bridgen zelf zijn geen kosten verbonden, maar het is wel fijn t.o.v. van de gastvrouw van het café om 2 consumpties te nuttigen.

Interesse: aanmelden via algemeen@bnwceramique.nl

1.2 Presentatie op 13 mei 2022 over “Oorlog in Europa: 21e eeuw” 

Op vrijdag 13 mei 2022 organiseert Buurtnetwerk Céramique een presentatie over “Oorlog in Europa: 21e eeuw”, met aansluitend de gelegenheid om na te praten en wat te drinken. De presentatie wordt gehouden door Monique Quint, Contemporain historicus.

Inhoud presentatie

Tot in de 20e eeuw werd met de aanduiding geschiedenis van Europa bedoeld het verleden van Noord / Oost /West Europa en de landen gelegen aan de noordkust van de Middellandse Zee.

Na de Eerste Wereldoorlog veranderde dat Europa grondig. 3 Grote multi-etnische rijken hielden op te bestaan. Tsaristisch Rusland, het Habsburgse Rijk ook wel de Donau-monarchie genoemd, en het Ottomaanse oftewel het Turkse Rijk verdwenen van de kaart. Europa werd een bonte verzameling van nationale staten waarvan de grenzen het resultaat waren van de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog en dus aanvechtbaar. Rusland was onherkenbaar veranderd na de Communistische revolutie van 1917. De Tweede Wereldoorlog bleek dan ook niet te vermijden zoveel spanning zat opgekropt in de Europese landen. Toen na deze oorlog de kaart van Europa een “ijzeren gordijn” vertoonde, dat west en oost van elkaar scheidde, begon een tijdperk waarin een communistische wereld o.l.v. de USSR en de kapitalistische o.l.v. de VS elkaar in de zgn. Koude Oorlog in een wurggreep hielden. Wat er achter dat ijzeren gordijn gebeurde was in het westen niet duidelijk laat staan dat het de meeste mensen in het westen boeide.

En toen viel de muur en kwam een einde aan de Sovjet-Unie. De USSR viel uiteen en voormalige sovjet republieken werden autonome staten.

Wat is er aan de hand, wat is in Oost-Europa in de afgelopen eeuw gebeurd? Welke geschiedenis hebben de volkeren in Oost-Europa achter de rug waardoor het zo anders is als  West-Europa en waarom doet Poetin wat hij doet???

Op 13 mei zal Monique Quint een poging wagen wat meer duidelijkheid te scheppen over deze vragen.

Praktische info

 • Locatie: Martinushuis Hoogbrugstraat 42 Maastricht in de Achterzaal
 • Datum: Vrijdag 13 mei 2022: presentatie van 15.00u tot circa 17.00u, daarna “sociaal” treffen
 • Kosten: presentatie: gratis; consumpties: eigen rekening
 • Aanmelden: via algemeen@bnwceramique.nl tot 3-5-2022.
 • Alsnog verhinderd, gaarne tijdig afmelden.
 • Vermelden: naam, aantal personen
 • Bijzonderheden: minimaal 40 en maximaal 60 personen

N.B. Oorspronkelijk was op 13 mei 2022 een presentatie over een ander thema gepland en gecommuniceerd, maar gezien de actualiteit van dit thema, hebben we besloten om hieraan prioriteit te geven.

1.3 Buurtborrel op zondag 29 mei 2022 in Ipanema 

Ook onze buurtborrel kunnen we gelukkig weer organiseren.

We willen u graag uitnodigen voor dit gezellig samenzijn met buurtbewoners op zondag 29 mei 2022 in de Torenzaal van Ipanema. Waarbij het Buurtnetwerk Céramique u een welkomstdrankje en een klein hapje aanbiedt.

 • Locatie: Ipanema, Avenue Céramique 250 Maastricht
 • Datum: zondag 29 mei 2022 van 15.00u tot 18.00u
 • Kosten: geen (gratis)
 • Consumpties: eigen rekening
 • Aanmelden: bij algemeen@bnwceramique.nl voor 19 mei 2022
 • Alsnog verhinderd: gaarne tijdig afmelden.
 • Vermelden: naam en aantal personen
 • Bijzonderheden: minimaal 45 personen en maximaal 70 personen.

1.4 Behoeftepeiling 2022

Korte enquête waarin wij u aangeven wat wij nu al doen en aan u vragen waaraan u mogelijk nog meer behoefte heeft of wat u graag anders zou willen.

1.4.1 Activiteiten

1.4.1.1 Wat doen wij nu?

Wij organiseren nu de volgende activiteiten:

 1. Buurtborrels, gemiddeld 2 a 3 maal per jaar
 2. Lezingen, gemiddeld 6 maal per jaar
 3. Wandelgroepen, in de wijk 1 maal per week en in de Euregio, gemiddeld 1 maal per kwartaal
 4. Bridgen, 1 maal per 14 dagen
 5. Fotoclub, periodiek treffen

1.4.1.2 Wat hebben wij nog in portefeuille?
Wij hebben aanmeldingen voor een kookclub en een locatie, maar helaas geen coaches meer om het koken te begeleiden. Mocht u iemand weten, die geïnteresseerd is om als coach te functioneren, laat het ons dan weten via algemeen@bnwceramique.nl onder vermelding van kookclub.

1.4.1.3 Heeft u behoefte aan andere activiteiten of opmerkingen over de onder 1.4.1.1 genoemden?
Zo ja, welke? Geef dit door aan algemeen@bnwceramique.nl

1.4.2 Veiligheid
1.4.2.1 Wat is er al gebeurd op dit terrein?

In samenwerking met wijkagenten, handhaving, buurtbewoners en Gemeente Maastricht zijn er initiatieven ontwikkeld om bijv. de overlast op Plein 92 en Maaspuntweg te verminderen.

1.4.2.2 Heeft u suggesties om de wijk veiliger te maken?
Zo ja, welke? Geef dit door aan algemeen@bnwceramique.nl.

1.4.3 Reacties
Wij zijn benieuwd naar uw reacties en ontvangen die graag uiterlijk vrijdag 14 mei 2022.

2. Berichten van Gemeente Maastricht

2.1 Informatie opvang Oekraïne (info van Gemeente Maastricht)

De Gemeente Maastricht verstrekt ter kennisname een update van de Raadsinformatiebrief m.b.t. opvang Oekraïne, klik hier voor de brief.

2.2 Striprat Lewie, aflevering 3, april 2022 (strip en tekst van Gemeente Maastricht)

Wist je dat ratten (bijna) alles eten? In de natuur leven ze vooral van noten, fruit en zaden. Hier zijn ze ook in de stad dol op. Zitten er ratten in de buurt van je woning? Het plukken en rapen van noten en fruit kan dan helpen om ze weg te houden. Ook het verwijderen van vogelvoer is in dat geval een goed idee. In de stad vinden ratten ook andere voedselbronnen: weg gegooide etensresten, restzakken die te lang buiten staan en zelfs hondendrollen staan op het menu.

3. Berichten van externe organisaties

3.1 Vereniging Vrienden van Bonnefanten (tekst van Guido Beckers, voorzitter van het bestuur)

Ongetwijfeld is het u bekend dat zich in onze buurt één van de mooiste musea van Nederland bevindt, namelijk het provinciaal Bonnefantenmuseum. Naar alle waarschijnlijkheid hebben velen van u al eens een bezoek aan het museum gebracht. Wat echter minder bekend is, is dat dit museum een actieve Vriendenvereniging heeft.

De Vereniging Vrienden van het Bonnefanten (VVB) treedt op als ambassadeur van het museum. De leden van de vereniging dragen het museum een warm hart toe en promoten het Bonnefanten waar ze maar kunnen. Ze dragen ook financieel een steentje bij. Een vast gedeelte, ongeveer 50%, van de jaarlijkse ledenbijdrage wordt namelijk gereserveerd voor het “Aankoopfonds Vrienden” dat het museum in staat stelt bijzondere aankopen te doen

Als Vriend geniet je van interessante voorrechten en kun je deelnemen aan exclusieve activiteiten die door leden van de Vrienden zelf georganiseerd worden. Denk hierbij aan:

 • Exclusieve rondleidingen door directeur Stijn Huijts of één van de conservatoren Lars Hendrikman of Paula van den Bosch, afgesloten met een kunstlunch;
 • Lezingen over tentoonstellingen;
 • Excursies naar andere (buitenlandse) musea;
 • Korting van 10% op producten in de Museum Shop;
 • Gratis toegang tot het museum voor de Vriend en een introducé;
 • Uitnodigingen voor openingen van speciale exposities.

Het allerbelangrijkste echter is: als Vriend steun je dit bijzondere museum waar we als Maastrichtenaren trots op mogen zijn.

Word daarom ook Vriend!

De contributie bedraagt slechts € 50,- per jaar (inclusief gratis toegang voor een introducé bij elk bezoek).

Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar vrienden@bonnefanten.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar Guido Beckers guidobeckers@home.nl

Voorzitter van het bestuur van de Vrienden van het Bonnefanten

3.2 Eten in Koepelhof (tekst van medewerker van Koepelhof)

Wist u dat u bij Envida locatie Koepelhof een 3 gangen warme maaltijd kunt nuttigen, voor de prijs van +/- € 10,-! Wij serveren deze maaltijd 7 dagen per week om 12.30 uur in het restaurant van Koepelhof.

Het zou fijn zijn als u ons van tevoren laat weten wanneer u komt (i.v.m. het aantal zitplaatsen). U kunt ons bereiken tussen 9.00-17.00 uur op telefoonnummer 043-8511355.

Het adres is: Koepelstraat 84

Wij zijn ook tussen 10-12.30 uur en 14-16 uur open om koffie/thee/fris te komen nuttigen met eventueel gebak.


3.3 Verbeteren van digitale weerbaarheid (afkomstig van Buurtnetwerk Borgharen)

Buurtnetwerk Borgharen attendeerde ons op een website die zij hebben laten ontwikkelen ter bevordering van digitale weerbaarheid bij hun inwoners. Mocht u hierin ook geïnteresseerd zijn: http://www.whatthehackonline.nl

3.4 Live optreden op zaterdag 23 april in Café Heugemerveld (bridgecafé)

In Café Heugemerveld wordt op zaterdag 23 april 2022 vanaf 20 uur een live optreden gehouden van Humprey Pourghez (woonachtig in Céramique) en Reggie Meulenhoff. Zij brengen het repertoire van bekende artiesten van vroeger. De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent van harte welkom.