1 Berichten van Buurtnetwerk Céramique

1.1 Geannuleerd: Lezing Natuurlijk Maastricht door Maurice Martens op vrijdag 21 april 2023

De voor vrijdagmiddag 21 april 2023 aangekondigde lezing van onze voorzitter Maurice Martens over Natuurlijk Maastricht is helaas geannuleerd.

Degenen die zich hiervoor aangemeld hadden, zijn/worden persoonlijk hieromtrent geïnformeerd.

Geïnteresseerden in dit onderwerp kunnen meer hierover vinden in het betreffende boek ‘Natuurlijk Maastricht, compacte stad in een weids landschap’.

 

2. Berichten van Gemeente Maastricht

2.1 NK Tegelwippen actie van 4 tot 18 april 2023 (tekst uit mailing gemeente Maastricht)

Van 4 tot 18 april 2023 kunnen inwoners van Maastricht zich weer aanmelden voor Gelukkige Groene Tuinen.

Vergroen je voortuin, achtertuin of maak een geveltuin met Gelukkige Groene Tuinen

Maastricht doet dit jaar mee met NK tegelwippen en ‘Gelukkige Groene Tuinen’ is daar een actie van. Met Gelukkige Groene Tuinen koopt CNME tot een maximum van €200,- aan planten voor je (per huishouden) voor het vergroenen van voortuinen, achtertuinen of geveltuinen.

Tussen 4-18 april 2023: Er kunnen 50 aanvragen ingediend worden bij CNME voor huishoudens van zowel huurwoningen als koopwoningen. Bij huurwoningen nemen we samen contact op met de wooncorporatie. Voor meer detailinformatie:

https://www.cnme.nl/aan-de-slag/themas/vergroening-van-de-omgeving/gelukkige-groene-tuinen/

 

2.2 Infoavond autoluw Wyck op 12 april 2023 (tekst uit mailing gemeente Maastricht)

De gemeenteraad heeft eind 2021 besloten dat de gemeente met een proef moet onderzoeken op welke wijze Wyck meer autoluw zou kunnen worden. Autoluw betekent dat er minder auto’s rijden in Wyck waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

Tegen de proef is verzet gekomen van een aantal ondernemers. De gemeente wil nu weten wat u vindt van het autoluw maken van Wyck.

 

Inloopavond 12 april

Wat vindt u van het autoluw maken van Wyck? Heeft u ideeën over de bereikbaarheid van Wyck voor auto’s, fietsers en voetgangers? Wilt u meedenken over de proef?

U bent van harte welkom in hotel L’ Empereur op woensdag 12 april. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. Wethouder Aarts van Mobiliteit zal ook aanwezig zijn. Tijdens die bijeenkomst halen we graag uw reactie en ideeën op.

 

Enquête

Uw input is belangrijk. Voor de zomervakantie volgt een enquête in Wyck. Inwoners, ondernemers en belangengroepen in Wyck ontvangen hierover een brief en kunnen dan reageren op de enquête.

Op basis van de reacties tijdens de bijeenkomst op 12 april en de resultaten van de enquête zal het college besluiten hoe verder te gaan met deze proef.

We hopen u te zien op woensdag 12 april! Heeft u ideeën of wilt u reageren maar kunt u er die dag niet bij zijn? Laat dan ook van u horen via marijke.terpstra@maastricht.nl

 

2.3 Ben je tevreden of ontevreden over ons afvalbeleid? (tekst uit nieuwsbrief gemeente Maastricht)

De komende jaren bepalen we of het afvalbeleid voor Maastricht aangepast moet worden en op welke manier. We staan aan het begin van het beleidsproces en beginnen met het ophalen van meningen. Hoe (on)tevreden ben je over het afvalbeleid? En hoe denk je over het voorkomen, scheiden en hergebruiken van afval? Deel jouw ervaringen, ideeën en zorgen. Dat kan op 2 manieren: kom naar 1 van de bijeenkomsten of vul het online formulier in.

De wijkbijeenkomst voor o.a. Céramique is op Maandag 17 april bij The Masters in Wyck (Hoogbrugstraat 42). Inloop vanaf 18.45u, start programma om 19.00u.

Voor meer detailinformatie: https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/afvalbeleid

 

2.4 2 Editie Burgerbegroting Maastricht (tekst uit nieuwsbrief gemeente Maastricht)

Het is zover: eind april start de tweede Burgerbegroting Maastricht, editie 2023-2024. Dit jaar is er meer budget voor projecten beschikbaar, in totaal 750.000 euro. Heb jij een goed idee voor jouw wijk en wil je samen met andere inwoners van Maastricht beslissen waar het budget aan besteed wordt? Meld je dan nu aan voor een van de events van ronde 1. Bijvoorbeeld op woensdag 26 april 2023 in Ipanema van 18.30u tot 21.00u

Voor meer detailinformatie: https://forms.sendtex.com/v/t1fpxy-3sujxg-5ti31c

 

2.5 Waardering voor onbetaald werk van mantelzorgers (tekst uit nieuwsbrief gemeente Maastricht)

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor een familielid of bekende. Daar bent u als zorgvrager natuurlijk blij mee. Maar wij als gemeente ook. Daarom is er de mantelzorgwaardering. U kunt uw mantelzorger daarvoor ieder jaar aanmelden tussen 15 maart en 31 december. Uw mantelzorger ontvangt dan € 75,00.

Voor meer detailinformatie: https://www.gemeentemaastricht.nl/zorg-en-wmo/mantelzorgwaardering

 

2.6 Vergroening voor Wyck en Sphinxkwartier (tekst uit nieuwsbrief gemeente Maastricht)

Ondernemend Wyck, het Sphinxkwartier en de gemeente Maastricht slaan de handen ineen en gaan voor vergroening van deze delen in de binnenstad. Op de Ruiterij (Wyck) en op het Petrus Regoutplein (Sphinxkwartier) zijn in totaal 6 groene corolles geplaatst. Deze 5 meter hoge pergola’s zorgen voor vergroening op plekken waar dit door de aanwezige bestrating normaal gesproken moeilijk is. De corolles helpen het klimaat, zijn goed tegen de hittestress en laten de omgeving fraaier en groener uitzien. Voor meer detailinformatie: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/persbericht/vergroening-voor-wyck-en-sphinxkwartier

3. Berichten van andere externe organisaties

3.1 Workshop “Veilig en bewust online” op 18 april 2023 in Centre Céramique (tekst uit websitef van Centre Céramique)

Wil je leren hoe je veilig het internet gebruikt? Samen met studenten van het VISTA college biedt Centre Céramique op 18 april van 10:00 tot 12:00 uur de gratis workshop ‘veilig en bewust online’ aan!

Het internet brengt de wereld dichter bij elkaar. Maar dat is niet volledig zonder risico’s. In deze gratis workshop leer je wat de risico’s zijn en hoe je jezelf hiertegen beschermt. Na een korte presentatie over het veilig inrichten van een apparaat, phishing en wachtwoorden ga je zelfstandig aan de slag met herkenbare situaties zoals openbare wifi, nep e-mails, onbetrouwbare apps en websites.

Voor meer detailinformatie: https://www.centreceramique.nl/nieuws?pi=49&news_item_id=2621

 

3.2 Voorjaarsborrel van Groot Wyck op 26 april 2023 2023 (tekst uit nieuwsbrief van Ondernemend Wyck)

Na het succes van vorig najaar staat nu de voorjaarsborrel van Groot Wyck op de agenda: 26 april 2023.

We zijn te gast bij de ‘annex’ van Bouchon d’Enface, Wycker Brugstraat 54.

De inloop is vanaf 18.00 en om 18.30 uur zal er een officieel woordje zijn.

Het einde is voor 20.30 uur voorzien.

De borrel is zowel voor Wyckse ondernemers als voor Wyckse inwoners (Wyck = inclusief Céramique!)

Om elkaar te ontmoeten in een informele sfeer.

Aanmelden via: secretariaat@ondernemendwyck.nl

No=shows wordt € 5,– in rekening gebracht vanwege de gemaakte kosten.