Hierbij enkele nieuwsberichten van Buurtnetwerk Céramique, de Gemeente Maastricht en externe organisaties over Oekraïne en andere onderwerpen.

1) Oekraïne
1.1 Presentatie op 13 mei 2022 over “Oorlog in Europa: 21e eeuw” (bericht van Buurtnetwerk Céramique)
Op vrijdag 13 mei 2022 organiseert Buurtnetwerk Céramique een presentatie over “Oorlog in Europa: 21e eeuw”, met aansluitend de gelegenheid om na te praten en wat te drinken. De presentatie wordt gehouden door Monique Quint, Contemporain historicus.
Inhoud presentatie
Tot in de 20e eeuw werd met de aanduiding geschiedenis van Europa bedoeld het verleden van Noord / Oost /West Europa en de landen gelegen aan de noordkust van de Middellandse Zee.
Na de Eerste Wereldoorlog veranderde dat Europa grondig. 3 Grote multi-etnische rijken hielden op te bestaan. Tsaristisch Rusland, het Habsburgse Rijk ook wel de Donau-monarchie genoemd, en het Ottomaanse oftewel het Turkse Rijk verdwenen van de kaart. Europa werd een bonte verzameling van nationale staten waarvan de grenzen het resultaat waren van de uitkomst van de Eerste Wereldoorlog en dus aanvechtbaar. Rusland was onherkenbaar veranderd na de Communistische revolutie van 1917. De Tweede Wereldoorlog bleek dan ook niet te vermijden zoveel spanning zat opgekropt in de Europese landen. Toen na deze oorlog de kaart van Europa een “ijzeren gordijn” vertoonde, dat west en oost van elkaar scheidde, begon een tijdperk waarin een communistische wereld o.l.v. de USSR en de kapitalistische o.l.v. de VS elkaar in de zgn. Koude Oorlog in een wurggreep hielden. Wat er achter dat ijzeren gordijn gebeurde was in het westen niet duidelijk laat staan dat het de meeste mensen in het westen boeide.
En toen viel de muur en kwam een einde aan de Sovjet-Unie. De USSR viel uiteen en voormalige sovjet republieken werden autonome staten.
Wat is er aan de hand, wat is in Oost-Europa in de afgelopen eeuw gebeurd? Welke geschiedenis hebben de volkeren in Oost-Europa achter de rug waardoor het zo anders is als  West-Europa en waarom doet Poetin wat hij doet???
Op 13 mei zal Monique Quint een poging wagen wat meer duidelijkheid te scheppen over deze vragen.

Praktische info

 • Locatie: Martinushuis Hoogbrugstraat 42 Maastricht in de Achterzaal
 • Datum: Vrijdag 13 mei 2022: presentatie van 15.00u tot circa 17.00u, daarna “sociaal” treffen
 • Kosten: presentatie: gratis; consumpties: eigen rekening
 • Aanmelden: via algemeen@bnwceramique.nl tot 3-5-2022. Alsnog verhinderd, gaarne tijdig afmelden.
 • Vermelden: naam, aantal personen
 • Bijzonderheden: minimaal 40 en maximaal 65 personen

N.B. Oorspronkelijk was op 13 mei 2022 een presentatie over een ander thema gepland en gecommuniceerd, maar gezien de actualiteit van dit thema, hebben we besloten om hieraan prioriteit te geven.


1.2 Voormalige Gerarduskerk voor vluchtelingen Oekraïne (tekst uit mail van Buurtplatform Wyck)
De gemeente Maastricht is druk bezig om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te regelen.
Besloten is door de gemeente dat (in ieder geval voor de periode 21 maart tot en met 9 mei 2022) het Kaboomhotel  gebruikt wordt voor logies met ontbijt. Voor de lunch en het avondeten is besloten om de voormalige Gerarduskerk aan de Wycker Grachtstraat in te richten voor maximaal 240 gasten. De Gerarduskerk is thans onderdeel van Wyck Bazaar en er liggen plannen om daar een Foodhall te vestigen.
Het betekent dat de gasten van het Kaboomhotel twee keer per dag zich zullen verplaatsen tussen Kaboomhotel en de Wycker Grachtstraat. Er zal in Wyck Bazaar niet worden gekookt: de maaltijden aldaar worden verzorgd door een cateraar.
Gegeven het feit dat er meer en langer opvang moet worden geregeld, betekent dit dat de voorziening mogelijk nog langer gebruikt gaat worden. Ook andere hotels en andere locaties in Maastricht kunnen in de toekomst worden betrokken bij de opvang. De gemeente is hierbij de regelende en bepalende instantie.
Wij zijn blij dat ook in Maastricht ondernemers bijdragen aan de opvang. Aan de bewoners de taak om die opvang ook met een positieve instelling, en waar mogelijk ook feitelijk, te ondersteunen.


1.3 Informatie opvang Oekraïne (info van Gemeente Maastricht)
De Gemeente Maastricht verstrekt ter kennisname de Raadsinformatiebrief m.b.t. opvang Oekraïne, zie bijlage RIB_-_Opvang_Oekra_ne.pdf.


1.4 Context/for Ukraine in Lumière (tekst uit nieuwsbrief van Cinema Lumière)
Vanaf zaterdag 26 maart vertonen we zes weken lang een filmreeks die context biedt bij de oorlog in Oekraïne. Het filmprogramma presenteert een breed scala aan perspectieven en invalshoeken, van zowel Oekraïense als Russische regisseurs. Aanvullend kun je op zaterdagmiddagen een benefietvoorstelling bezoeken waarvan de opbrengst naar Giro 555, Stichting Vluchteling gaat. Met onze eerste benefietvoorstelling van de film ‘Donbass’ werd ruim 1000 euro opgehaald.
Voor meer informatie: https://lumiere.nl/programma


2) Andere onderwerpen
2.1 Berichten van Buurtnetwerk Céramique

2.1.1 Elke donderdag: Wandelgroep Céramique
Elke donderdag wandelt een aantal bewoners uit Céramique in de euregio. In Zuid Limburg en net over de grens. Vertrek: 9.30u vanuit Remalunet (kant Heugemerweg) Afstand: ca 12 km. Geen klimpartijen Aanmelden: bij Ger Essers via g.essers@planet.nl of 06-22871951 of bij Jean Willems 06-25014267 Afsluiting: eenvoudige lunch Bijzonderheden: aansluiten bij wandelapp. Eigen vervoer regelen. Daarna evt. mogelijkheid tot carpoolen Kosten: geen, alleen bij carpoolen een carpool-vergoeding.


2.1.2 Wandeling/excursie op de “oosthelling” van La Meuse
Op zondag 10 april 2022 organiseert Jean Willems een wandeling op de oostzijde van de Maas. De wandeling gaat door l’anciennes communes: Grivegnée, Bressoux, en Jupille, die in 1977 heringedeeld zijn bij Liège. Speciale aandachtspunten zullen zijn:

 1. Lourdesgrot.
 2. Paradis du Bouhay, een huis voor “rust en zorg”. Gelegen in gedeelten van de oude abdij van reguliere kanunniken van Latrane. Tegen de abdij aan ligt een neogotische kerk: Notre Dame de Lourdes.
 3. Een volkstuinencomplex; aantal 200, in gebruik door bewoners van de omliggende buurten.
 4. Straten vaak vernoemd naar “verzetsstrijders “ uit  la Grande Guerre, WOI. Hier komen we ook interessante voorbeelden van Gevels in de Art nouveaux en de Art Deco tegen.
 5. Le second fort de la Chartreuse. Ca 1820, gebouwd in opdracht van Koning Willem I. Later Caserne de la Chartreuse.
 6. Robermont; het meest bijzonder is hier: Cimitière de Robermont (oppervlakte 44 ha). Tot stand gekomen tussen: 1797 en 1805. Hierbij speelt de Hygiënische wet van Napoléon een rol. “Père Lachaise Liègeois”.

Praktische info

 • Datum: zondag 10 april 2022
 • Aanmelden: bij Jean Willems via mail: jmw.willems@gmail.com of telefonisch: 0031625014267
 • Aantal personen: maximaal 15
 • Afstand wandeling: ca. 8 km
 • Vervoer: per trein Maastricht CS-Guillemins (perron 5). Trein vertrekt om 10.48uur. Uitstappen: la Gare Bressoux
 • Treinkaartje kopen: bij Belgische automaat, hoofdingang direct bij de deur. (Seniorkaartje: €12,30)

Bijzonderheden

 • Jean Willems is om 10.30u aanwezig bij hoofdingang Station om assistentie te verlenen bij aanschaf treinkaartjes.
 • Advies neem wat drinken en eten mee en goed schoeisel.
 • Op 3/4 van de wandeling is een restaurant.
 • Neem voor alle zekerheid een mondkapje mee.

2.2 Berichten van Gemeente Maastricht
2.2.1 Interesse in gemeentelijke grond of panden? (tekst uit nieuwsbrief van Gemeente Maastricht)
Via https://www.gemeentemaastricht.nl/vastgoed informeren we je als de gemeente een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond of een pand wilt verkopen, verhuren of in erfpacht wilt uitgeven. Zo kan iedereen die interesse heeft, ons dat laten weten.
In bijzondere gevallen kan de gemeente van plan zijn om een bepaald stuk grond of pand aan een specifieke partij te verhuren of verkopen of uit te geven in erfpacht. Als dat zo is, maken wij dat ook bekend op onze website.


2.2.2 De weg naar de gezonde stad ligt nog open: denk mee! (tekst uit nieuwsbrief van Gemeente Maastricht)
Stadsvisie 2040: perspectief voor een gezonde stad
Hoe ziet het Maastricht van Morgen eruit? Bewoners en organisaties hebben er samen met de gemeente over nagedacht. Daaruit is de Stadsvisie 2040 gerold: een kompas voor een reis die Maastricht samen maakt richting 2040. Bekijk de stadsvisie: https://www.thuisinmaastricht.nl/sites/tim/files/2022-03/Stadsvisie%202040%20definitief%20inclusief%20EN.pdf
In de Stadsvisie 2040 staat de gezonde stad centraal. We streven daarbij naar een stad die in balans is: levendig en leefbaar, met oog voor het verleden, heden en toekomst.
De Stadsvisie 2040 noemt 6 thema’s waar Maastricht zich de komende 20 jaar op gaat focussen:

 1. De inclusieve stad: iedereen voelt zich thuis, van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking.
 2. De woonstad: er zijn genoeg geschikte en betaalbare woningen voor alle Maastrichtenaren.
 3. De kennisstad: we trekken talenten en bedrijven aan voor onze kenniseconomie.
 4. De ontmoetingsstad: we hebben een leefbare binnenstad waar bewoners en bezoekers zich welkom voelen.
 5. De groene stad: we hebben een schone lucht en staan in contact met de natuurlijke leefomgeving.
 6. De netwerkstad: we maken samen met Zuid-Limburg en de Euregio een krachtige vuist in Europa.

Geef je mening via https://www.thuisinmaastricht.nl/doe-mee/stadsvisie-2040-perspectief-voor-een-gezonde-stad


2.2.3 Burgerbegroting Maastricht (tekst van Gemeente Maastricht)
We informeerden je al eerder over dit project waarin Gemeente Maastricht en Provincie Limburg €300.000,- beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van Maastrichtenaren, die zelf bepalen welke ideeën met hoeveel budget doorgaan.
Doorstart april 2022
Nadat we met enthousiaste Burgerbegroters eind september 2021 startten met een inspiratievolle eerste ronde op 4 verschillende locaties, werden we door de Omikronvariant wederom gedwongen om pas op de plaats te maken. Samenkomen is immers een van de belangrijkste onderdelen van de Burgerbegroting. Maar gelukkig is het nu dan eindelijk zover, we kunnen door!

Door met ronde 2, het verdelen van het geld. Dit gebeurt op een leuke interactieve manier. Samen om een tafel zetten deelnemers hun spelfiches in op de thema’s die voor hen belangrijk zijn.
Welke thema’s gezamenlijk zijn uitgekozen is inmiddels bekend. Dat zijn:

 1. Nieuwe ontmoetingsplekken en/of activiteiten in gebouwen of de openbare ruimte
 2. Verbindende activiteiten (tegen eenzaamheid)
 3. Iedereen doet mee/stimuleren participatie
 4. Leegstand en lege terreinen
 5. Vergroening van parken en straten

Ruimte genoeg voor projecten omtrent de leefomgeving dus!

Ronde 2
Hoeveel geld er naar welk thema moet gaan, dat bepalen de deelnemers in Ronde 2. Deze vindt plaats tijdens 2 evenementen in april: op zaterdagmiddag 16 april in Trefcentrum Wittevrouwenveld en op donderdagavond 21 april in de Brandweerkantine in de Capucijnenstraat. Aanmelden en meer informatie: https://www.burgerbegrotingmaastricht.nl/doe-mee/evenementen


2.2.4 Striprat Lewie, aflevering maart 2022 (tekst en strip van Gemeente Maastricht)
Wist je dat ratten voornamelijk in ons riool leven? Hier vinden ze alles wat ze nodig hebben: water, voedsel en schuil- en nestplaatsen. Gaat het riool stuk of wordt het er te druk, dan gaan ratten buiten het riool op verkenning. Vinden ze een geschikt plekje met voedsel en schuilgelegenheid, dan graven ze daar een hol of bouwen een nestje.

2.3 Berichten van externe organisaties
2.3.1 STRUINEN IN DE TUINEN WORDT GLUREN BIJ DE BUREN IN TUINEN ÉN HUISKAMERS
(Persbericht)
Struinen in de Tuinen heet vanaf nu Gluren bij de Buren en hosts kunnen nu ook deelnemen met een huiskamer in plaats van een tuin. Zo kunnen nog meer enthousiaste Maastrichtenaren zich aanmelden. Gluren bij de Buren Maastricht vindt plaats op 3 juli 2022. De organisatie is op zoek naar lokale acts en hosts. Aanmelden kan tot en met 22 mei.
Sinds 2019 organiseert Stichting de Bühne het jaarlijkse Struinen in de Tuinen in Maastricht. In andere steden bestond de winterse grote broer Gluren bij de Buren. De organisatie heeft ervoor gekozen om vanaf nu met één naam verder te gaan: Gluren bij de Buren!
Gluren bij de Buren is het festival waarbij het vloerkleed het podium en de bank de tribune is. Zijn de optredens in de tuin? Dan zijn de tuinstoelen het nieuwe rode pluche, en het terras de balletvloer. Enthousiaste Maastrichtenaren stellen hun huiskamer of tuin open voor een act en voor publiek uit de buurt.
Aan elke deelnemende locatie wordt één act gekoppeld die zondagmiddag drie keer 30 minuten op vaste tijden optreedt. Bezoekers kunnen een route uitstippelen en van locatie naar locatie hoppen.
Tot en met 22 mei kan iedereen zich aanmelden om deel te nemen. Alle wijken doen mee, van De Heeg tot Malberg, en van Amby tot Biesland. Gluren bij de Buren biedt plaats aan amateurpodiumkunstenaars uit Maastricht en omgeving. Denk hierbij aan dans, theater, muziek, poëzie en nog veel meer!
Aanmelden is mogelijk tot en met 22 mei via www.glurenbijdeburen.nl
Gluren bij de Buren wordt georganiseerd door Stichting de Bühne.

Algemene informatie