Overgang secretaris Buurtnetwerk Céramique

Per augustus 2020 heeft Leo Bessems afscheid genomen als secretaris van ons Buurtnetwerk. Leo heeft deze functie gedurende vele jaren vervuld. Hij was een “spin in het web”: onderhield veel contacten met de gemeente, was juridisch een grote steun, een perfecte secretaris en ook een heel prettige en sympathieke collega. We vinden het dan ook heel jammer, dat hij vertrekt. Maar Leo heeft het heel druk met andere activiteiten en dat gunnen we hem van harte.

Gelukkig hebben we Joop Brouns bereid gevonden om per september de functie van Leo over te nemen.

Wie is Joop Brouns?
Beroeps-/vakmatig: Joop heeft na de middelbare school een aantal jaren gewerkt in het Centraal Laboratorium van DSM. In 1971 is hij gestart op de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij in het pré-kandidaatstraject colleges heeft gehad van Maurice Martens, onze voorzitter. Na het kandidaats, is hij elders gaan studeren: Medische faculteit, kustecosystemen Curaçao, Canada, de zuidkust van Australisch Nieuw Guinea (4 jaar) en Indonesië. Daarna aanstelling bij Rijksinstituut voor Natuurbeheer met als onderwerpen klimaatverandering en ecotoxicologie.

Privé: Joop is geboren in Roermond. Aan de Radboud universiteit Nijmegen heeft hij Francien Heijs ontmoet en omarmd. Zij hebben samen gestudeerd en 20 jaar in Gouda gewoond. Maar wisten dat ze daar niet wilden blijven. Vanaf 2000 hebben ze elk jaar meerdere lange weekenden in Maastricht doorgebracht en op zijn 65e verjaardag besloten naar Maastricht te gaan met een LAT-relatie, want Francien was Ambassaderaad voor onderzoek en wetenschap in Brussel. Ze wonen nu tien jaar in de Stoa op de Bellefroidlunet en voelen zich thuis in Céramique.