Zoals u misschien in de media gelezen heeft, heeft de Gemeente Maastricht op 26 juni 2019 besloten om het MECC een permanente nachtvergunning tot 5.30 uur te verlenen voor het gehele jaar. Voor de omwonenden kan dit een behoorlijke impact hebben qua geluids- en/of verkeersoverlast. Bewoners van Heugemerveld en Randwyck hebben hun bezwaar hiertegen al kenbaar gemaakt. En ook diverse bewoners van de wijk Céramique hebben hun ongenoegen hierover geuit. Met name de bewoners van de appartementencomplexen en woningen gelegen aan de grens van Céramique met Heugemerveld. Zij willen dan ook een bezwaar gaan indienen bij de Gemeente. En zij willen graag weten of meer buurtbewoners hun menig delen. Bezwaar indienen kan t/m 6 augustus 2019. Daarna is de bezwaartermijn verstreken.

Het Buurtnetwerk Céramique is in dezen ook benaderd en gevraagd naar hun standpunt. Het Buurtnetwerk kan in dezen geen standpunt innemen, omdat deze niet namens de buurtbewoners kan spreken, maar willen wel faciliteren hierin. Het Buurtnetwerk Céramique blijft u als buurtbewoners wel informeren over dit besluit van de Gemeente. 

Mocht u als buurtbewoner zich bij dit bezwaar willen aansluiten, kunt u dit kenbaar maken door vóór 5 augustus 2019 uw naam en adres door te mailen naar info@beerenbouwconsultant.nl of wcmadriaans@gmail.com 

Ter info bijgevoegd het in te dienen bezwaar d.d. 5 augustus 2019 en het artikel uit de krant m.b.t. het besluit van de Gemeente.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het besluit van de Nachtontheffing van de Gemeente d.d. 26 juni 2019, kunt u dat via een van bovengenoemde mailadressen opvragen.

Klik hier voor een voorbeeld bezwaarschrift en het artikel in VIA Limburg.