De gemeente Maastricht heeft in het bestuursakkoord de toezegging gedaan, dat er deze bestuursperiode een Milieuzone komt. Milieudefensie stelt vast, dat de gemeente Maastricht hier nog steeds geen uitvoering aan heeft gegeven. Daarom zijn zij een petitie gestart.
Volgens Milieudefensie hebben veel buurtplatforms/ buurtnetwerken (35), waaronder Buurtbalans Maastricht, hun instemming gegeven. Buurtnetwerk Céramique is natuurlijk ook een voorstander van een gezond leefmilieu, maar wij vinden dat u als buurtbewoner hierover zelf moet beslissen (dus op persoonlijke titel petitie ondertekenen als u hierachter staat). Wij kunnen niet namens en/of voor u beslissen. Daarom informeren wij u hierover, maar hebben als buurtnetwerk zelf de petitie niet ondertekent. Voor meer informatie: https://milieuzonemaastricht.nu/