Vanaf 1 oktober 2019 “huiskamer” in het Martinushuis

Op 1 september 2019 is in het voormalig Martinushuis, Hoogbrugstraat 42, het Martinus Community Home & Wijkhuis geopend. Eénentwintig studio’s worden bewoond door jonge statushouders, studenten en ‘anders’ ontwikkelden (Masters).
Daarnaast fungeert de accommodatie als verbindingspunt in de wijk met een diversiteit aan voorzieningen. De Sociale Wijkcoöperatie, The Masters Services & Care, voorheen gevestigd op de Hoogbrugstraat 57, heeft hier ook zijn intrek genomen met de bekende services (www.themasters.nu). 

Vanaf 1 oktober 2019 wil het Buurtnetwerk Céramique voor de buurtbewoners van de “huiskamer” voorziening binnen het Martinushuis gebruik gaan maken. Dit is de horeca ruimte aan de voorzijde en een locatie waar je te allen tijde kunt binnenlopen, buurtbewoners treft, een kopje koffie of thee drinkt, je krantje leest, etc. Kortom een laagdrempelige locatie waar het gezellig verpozen is en uitermate geschikt om contacten te leggen. Namens het Buurtnetwerk zijn Riny Beckers en/of Willy Adriaans aanwezig op:

Dinsdag     van 10.30 uur tot 12.00 uur

Donderdag     van 14.00 uur tot 16.00 uur

U bent van harte welkom.

Daarnaast wil het buurtnetwerk Céramique ook diverse activiteiten organiseren in het Martinushuis. Meer concrete informatie hierover volgt tijdig via onze bekende communicatiekanalen.