In Memoriam Kitty Willems
(tekst overgenomen van Buurtplatform Wyck)

Dinsdag 6 oktober 2020 bereikte ons het droeve nieuws dat Kitty Willems is overleden.

Kitty Willems heeft vanaf de start van het Buurtplatform Wyck (onder voorzitterschap van George Leclercq) een belangrijke bijdrage geleverd aan het Buurtplatform Wyck als secretaris. Kitty was BPF-Wyck, ze was de oren en de ogen van de wijk. Ze liep vrijwel dagelijks door de wijk, ze kende veel, zeer veel bewoners en ondernemers, en praatte ook met veel mensen. Daarom wist ze ook goed wat speelde in de wijk, zowel de goede als de minder goede zaken.

De laatste jaren speelde ze vooral een rol in de totstandkoming van Buurtblad Groet Wiek. Maar ook toen nog steeds: zeer betrokken wat er in Wyck (en Céramique) gebeurde.

Kitty, bedankt voor je inzet voor het Buurtplatform Wyck en voor je inzet voor de bewoners van Wyck (en Céramique).