Historische lezingen op vrijdag 6 en 27 september 2019

Op vrijdag 6 en op vrijdag 27 september 2019 organiseert Buurtnetwerk Céramique een historische lezing. De lezingen worden gehouden door Monique Quint-Maagdenberg: een afgestudeerd contemporain historicus aan de universiteit Leiden met tevens een brede politieke carrière (o.a. burgemeester van Vaals en Voerendaal en lid van de Provinciale Staten van Limburg en Tweede Kamer).

Het thema op 6 september is “Hoe de 11e provincie van Nederland in de 19e eeuw een feit werd 

Uit angst voor Frankrijk besloot men een stevige staat aan de noordgrens te creëren.  Aan de bestaande gebieden die tezamen het Verenigd Koninkrijk vormden vanaf 1815 werd een nieuwe provincie toegevoegd die de naam Limburg kreeg. Hoe verliep dit proces en waardoor komt het dat die provincie een buitenbeentje was en dat nog steeds een beetje is.

Het thema op 27 september is “Europa was na de nederlaag van Napoleon in 1815 onherkenbaar. Hoe zag dat nieuwe Europa er uit”. 

In deze eeuw veranderde Europa ingrijpend. Zowel in politiek als economisch opzicht. De inwoners van dit continent werden mondig op meerdere terreinen waardoor eeuwenoude structuren en gekoesterde opvattingen sneuvelden. Nieuwe natiestaten zoals Duitsland en Italië ontstonden en de rest van de wereld werd geëuropeaniseerd. Veel thema’s die nu spelen in de wereld zijn terug te voeren op die 19e eeuw.

Locatie: Rabobank vestiging Wim Duisenbergplantsoen Maastricht in de Maaslounge

Datum: Vrijdag 6 en vrijdag 27 september van 14.00u tot 16.00u en aansluitend een borrel tot 17.30u
Kosten: gratis (inclusief koffie/thee en borrel)
Aanmelden: via algemeen@bnwceramique.nl tot 23-8-2019.
Alsnog verhinderd, gaarne tijdig afmelden.
Vermelden: naam en aantal personen
Bijzonderheid: minimaal 20 personen en maximaal 50 personen.