Het is een onzekere tijd. Daarom helpt de gemeente inwoners en ondernemers om antwoorden te vinden op vragen in de coronacrisis. De gemeentelijke website en het callcenter van de gemeente zijn ingericht als Steunpunt Corona. Ze bieden feitelijke informatie over de maatregelen van rijk, veiligheidsregio en gemeente. Daarbij doet de website www.thuisinmaastricht.nl dienst als platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten tijdens de coronacrisis.

Overzicht informatie
Mensen worden in deze tijd geconfronteerd met talloze informatiestromen. Dat maakt het soms lastig om antwoorden te vinden. Met het Steunpunt Corona probeert de gemeente zo veel mogelijk overzicht te scheppen in die informatiestromen. Dat doen we via onze website www.gemeentemaastricht.nl. Bezoekers die er op de website niet uitkomen, of geen toegang hebben tot internet, kunnen met al hun vragen bellen met (043) 350 40 40.

Maatwerk
Inwoners en ondernemers hebben uiteenlopende vragen over diverse onderdelen. Op de website en telefonisch worden vragen zo veel mogelijk beantwoord of worden mensen doorverwezen naar de juiste informatiebron. Mensen die bellen met een hulpvraag worden gewezen op de diverse hulpinitiatieven of doorverbonden naar het Sociaal Team in hun buurt. De hulpverleners van dit team gaan dan met de vraag aan de slag. Het Sociaal Team is hiervoor 7 dagen per week bereikbaar.

Thuis in Maastricht: platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten
Maastricht is een sociale en saamhorige stad. Dat komt in deze moeilijke tijd nadrukkelijk tot uiting. Bewoners, ondernemers en culturele instellingen nemen tal van grotere en kleinere initiatieven. Thuis in Maastricht gaat ernaar op zoek en doet er verslag van. Bovendien fungeert het platform als digitaal podium voor sociale en verbindende initiatieven. De behoefte daaraan is immers groot.

Zo biedt Maastricht Marketing bijvoorbeeld de mogelijkheid om een praatje te maken voor mensen die zich eenzaam voelen. Een studentencollectief doet boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen. Anderen bieden een hondenuitlaatservice aan. Al deze inititatieven worden gebundeld op Thuis in Maastricht, als onderdeel van het Steunpunt Corona. Sinds vandaag leest burgemeester Annemarie Penn-te Strake regelmatig een verhaal over Maastricht voorlezen, om de mensen die aan huis gekluisterd zijn, enig vertier te bieden.

Wethouder Mara de Graaf (Wmo en Welzijn): “Het is hartverwarmend om zoveel initiatieven te zien in deze onzekere tijden. Het bewijst maar weer dat Maastrichtenaren graag voor elkaar klaar staan. Als gemeente willen we die initiatieven in ieder geval een podium bieden. Dat doen we op Thuis in Maastricht. Zo kunnen Maastrichtenaren in één oogopslag zien hoe ze hulp kunnen vinden of zelf kunnen helpen.”

Initiatieven die vermeld willen worden of hulp hierbij nodig hebben, kunnen contact opnemen met het Steunpunt Corona via (043) 350 40 40 of steunpuntcorona@maastricht.nl.

Thuis Agenda
Aangezien we de komende tijd letterlijk en figuurlijk thuisblijven en het bruisende leven in Maastricht voorlopig stil ligt, brengen we Maastricht naar de bewoners en iedereen die van onze stad houdt. De UIT-agenda vraagt op dit moment om een THUIS-agenda. Een overzicht waar de bewoners vanuit huis aan kunnen deelnemen. Met een voorleesuurtje, huiskamergesprekken, livestreams van culturele organisaties en nog veel meer. Ook daarin werken we nauw samen met Maastricht Marketing.