Geef om Dementie en steun een mantelzorger tijdens de coronacrisis (tekst uit recent ontvangen persbericht)

Samen zetten we ons in voor mensen met dementie en Parkinson
Alzheimer onderzoekfonds Limburg start vanaf 2 april a.s. een collectemaand in het teken van de gezondheid en bescherming van de mantelzorgers van mensen met dementie en de ziekte van Parkinson. Samen proberen we zo veel mogelijk geld op te halen voor de ondersteuning van mantelzorgers in deze zware coronaperiode. En dat is heel hard nodig! Want 1 op de 4 mensen heeft dementie of de ziekte van Parkinson in Nederland.

Mantelzorg kan zwaar zijn
De zorg voor iemand met dementie of Parkinson is sterk afhankelijk van mantelzorg. Dit is onbetaalde zorg door een naaste, zoals een familielid, vriend of buur. Het zorgen voor iemand met dementie of de ziekte van Parkinson kan gepaard gaan met overbelasting, depressieve symptomen, financiële problemen en slaaptekort voor de mantelzorger. De huidige COVID-19 pandemie maakt het steeds moeilijker voor mantelzorgers om toegang te krijgen tot de ondersteuning die ze nodig hebben, onder andere door het sluiten van bepaalde face-to-face voorzieningen, zoals dagbesteding. Mantelzorgers geven aan dat ze behoefte hebben aan alternatieve ondersteuningsmogelijkheden, zoals online.

Partner in Balans
Partner in Balans (www.partnerinbalans.nl) is een online programma voor mantelzorgers van mensen met dementie en de ziekte van Parkinson. Partner in Balans helpt mantelzorgers om te gaan met hun nieuwe rol, met behulp van video’s, opdrachten en tips van lotgenoten. Hierbij worden ze online ondersteund door een coach. De mantelzorgers kiezen, samen met hun coach, een aantal modules die voor hun unieke situatie belangrijk zijn. De modules gaan bijvoorbeeld over communicatie, balans in activiteiten, focussen op het positieve of acceptatie. Er zijn specifieke programma’s ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie, jongdementie, de ziekte van Parkinson, en voor andere gezins- en familieleden van mensen met jongdementie. Onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg heeft aangetoond dat Partner in Balans positieve effecten heeft voor de mantelzorger, zoals een verhoogd kwaliteit van leven na het volgen van de cursus, en een toename in het gevoel van controle en vertrouwen dat ze de zorg voor hun naaste aan kunnen.

Help een mantelzorger
We willen graag mantelzorgers helpen die momenteel geen toegang hebben tot een Partner in Balans coach in hun buurt. Juist in deze tijd van sociale isolatie en de huidige COVID-19 pandemie is het van levensbelang om deze mensen goed te ondersteunen. Uw hulp speelt een cruciale rol. Samen met uw bijdrage kunnen wij het project Partner in Balans van Alzheimer Centrum Limburg helpen, voor mensen met dementie en/of Parkinson en hun families. U kunt ons steunen door online via www.hfl.digicollect.nleen collectebus aan te maken en dit vervolgens te delen met uw netwerk. Wilt u liever direct een bedrag doneren? Maak uw gift dan over naar Alzheimer onderzoekfonds Limburg, NL72INGB0005073958. Doneer een bedrag naar keuze dat naar de aanschafprijs voor Partner in Balans gaat. Voor € 200, – kan een mantelzorger het gehele programma doorlopen. Natuurlijk is elk bedrag – groot of klein – van harte welkom. Voor vragen over Partner in Balans, neem contact op via info@partnerinbalans.nl.