Cultuurmakers Maastricht ontvangt landelijke subsidie van bijna 4 ton (Tekst uit persbericht juni 2021)

Het projectplan Together we belong van Cultuurmakers Maastricht is door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd met een bijdrage van €379.000. In 2020 werd het platform Cultuurmakers Maastricht opgericht naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe cultuurvisie in 2019 door de gemeenteraad. Cultuurmakers Maastricht stimuleert kunst- en cultuurparticipatie in de stad voor iedereen. Nog tijdens het pilotjaar komt er goed nieuws; het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt Cultuurmakers Maastricht de komende 4 jaar met een aanzienlijk bedrag.

Steuntje in de rug
Eerder al gaf het Fonds voor Cultuurparticipatie het kersverse Cultuurmakers Maastricht een financieel steuntje in de rug. Het pilotproject dat in 2020/2021 wordt uitgevoerd ontving een bijdrage van € 69.000. Cultuurmakers Maastricht heeft het in haar eerste jaar én in de moeilijke coronatijd, met lockdowns, toch klaargespeeld enkele waardevolle initiatieven en projecten te ondersteunen en zo het nieuwe platform op de rails te krijgen. Het projectplan Together we belong van Cultuurmakers Maastricht is mede daarom door het fonds gehonoreerd met maar liefst € 379.000 in het kader van de regeling Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021- 2024.

Cultuurmakers Maastricht
Cultuurmakers Maastricht ondersteunt sociaal culturele activiteiten op artistiek-inhoudelijk, budgettair en logistiek vlak. Spontane wijk- en burgerinitiatieven worden gekoppeld aan bestaande sociale, maatschappelijke en culturele instellingen. Het ondersteunen van actieve betrokkenheid van de Maastrichtenaar bij cultuur is een speerpunt van het huidige Maastrichtse cultuurbeleid beschreven in de Cultuurvisie Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt Cultuur uit 2019. Wethouder Frans Bastiaens (Cultuur): “Onze ambitie in Maastricht is dat iedereen cultuur moet kunnen maken of meemaken. Voor mij staat buiten kijf dat cultuurparticipatie de samenhang tussen mensen versterkt. Ik ben er trots op dat Cultuurmakers Maastricht erin geslaagd is om zo’n omvangrijke landelijke subsidie te verkrijgen.” Door de extra financiële ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie in combinatie met de bijdrage van gemeente Maastricht, kunnen o.a. de Vrijhaven, een kunstwerkplaats die door Maastrichtse jongeren zelf wordt ingevuld en een aantal mooie wijk- en ouderenprojecten zoals Wiekidee van Zuyd Hogeschool en Trajekt, LichaamsTAAL van dansgezelschap SALLY! en DigiTaalpunt+ en We live here – VIA Zuid Talentontwikkeling en Woonpunt worden vormgegeven.

Projecten en initiatieven
Enkele voorbeelden van projecten die ondersteund werden in het afgelopen jaar zijn Monologues for nothing – virtual reality project voor jongeren van regisseur Celine Daemen i.s.m. VIA Zuid Talentontwikkeling, Onzichtbare Collectie – podcastserie van Marres Huis voor hedendaagse Cultuur, Meezingconcert Kerst van Huiskamer Sjuif a-en, Cultuur@Cruyff Courts van Cruyff Courts Foundation, BOM van Buurtopera Malpertuis i.s.m. Opera Zuid en Kunst door de brievenbus, een project voor cliënten thuiszorg in samenwerking met zorgkoepel Sevagram. Momenteel maakt cineast Mark Stevens een vierdelige serie van Maastrichtse amateurkunstverenigingen over het wel en wee tijdens de lockdowns. Hier werken Kinderkoor Sjamaes, zaank en kemedievereiniging ‘Maos en Neker’, harmonie St. Petrus en Paulus ‘de Greune van Wolder’ en dansschool ‘Reality’ aan mee. Deze korte films gaan tijdens het stadsbrede festival MAAS! opening culturele seizoen van Maastricht in première. Meer informatie www.kumulus.nl/cultuurmakersmaastricht